Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT từ ngày 9/5 đến ngày 11/5/2015

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT sẽ ra quy chuẩn xây dựng trạm BTS, khắc phục sự cố đứt cáp quang biển AAG…là những vấn đề các báo phản ánh về ngành từ ngày 9/5 đến 11/5/2015.


Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông Việt Nam. (Ảnh: ptit.edu.vn)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)