Tổng hợp báo chí viết về ngành TT&TT ngày 2/4/2015

(Mic.gov.vn) - Đưa công nghiệp CNTT thành ngành có giá trị xuất khẩu lớn, chấm dứt việc tư nhân núp bóng truyền hình, Hội chợ sách mùa hè 2015…là những vấn đề các báo cập nhật về ngành trong ngày 2/4/2015.


Phát triển nguồn nhân lực CNTT là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của "Chương trình mục tiêu phát triển ngành công nghiệp CNTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025" vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.(Ảnh: ICTNews)

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

TỔNG HỢP

* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.
 

Hải Nam (Tổng hợp)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)