Thứ trưởng Trương Minh Tuấn kiểm tra công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm tại Quảng Nam

(Mic.gov.vn) - Ngày 23/10/2014,  đoàn công tác của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, thành viên Ban Chỉ đạo Quốc gia làm Trưởng đoàn và đại diện các ban, bộ, ngành: Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Y tế, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Cơ quan Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông tại Đà Nẵng, Cục Báo chí và một số cơ quan báo chí đã làm việc và đi khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm tại tỉnh Quảng Nam.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Đoàn công tác đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cùng đại diện lãnh đạo Sở Y tế, Công an, Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Bộ Chỉ huy Biên phòng Quảng Nam.... Sau cuộc làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam,  đoàn công tác đã đi thực tế và làm việc với Trung tâm Giáo dục  lao động xã hội tỉnh Quảng Nam về công tác tuyên truyền phòng, chống AIDS, phòng, chống ma túy, mại dâm. 
 
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi làm việc.
 
Được sự quan tâm của Chính phủ, các ban, bộ, ngành ở Trung ương cùng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự phối hợp đồng bộ, hiệu quả của các sở, ban, ngành và sự hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh cho nên công tác phòng, chống AIDS, ma tuý, mại dâm đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Thành viên Ban Chỉ đạo, các đoàn thể và nhân dân nhận thức một cách đầy đủ và đúng đắn vai trò và tầm quan trọng của công tác phòng chống tội phạm ma túy và tệ nạn ma túy nên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức triển khai một cách đồng bộ. Sự phối kết hợp giữa các lực lượng đấu tranh, giữa các đoàn thể xã hội trong công tác phòng, chống nên đã phát hiện điều tra, khám phá nhiều chuyên án, nhiều vụ án về ma túy, lập hồ sơ đưa nhiều đối tượng nghiện và tái nghiện vào Trung tâm nên tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh tiếp tục được kìm chế, không để hình thành các điểm nóng, tụ điểm phức tạp về ma túy. Nhận thức đúng về tác hại nhiều mặt cũng như biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các tệ nạn xã hội đã được nâng lên đáng kể trong các tầng lớp nhân dân và cán bộ viên chức, người lao động. Nhiều vụ việc đã được nhân dân phát hiện, tố giác giúp các cơ quan chức năng tiến hành khai thác, đấu tranh để triệt phá các ổ nhóm ma tuý, mại dâm đạt kết quả cao. Công tác quản lý địa bàn, đối tượng được chặt chẽ hơn, phong trào quần chúng tham gia xây dựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm, ma tuý ngày càng được nhân rộng.
 
 
 
Đại biểu các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND tỉnh cũng kiến nghị Trung ương cần ban hành các chính sách ưu đãi, thu hút thỏa đáng đối với cán bộ làm công tác phòng, chống tệ nạn xã hội ở các cấp và công tác cai nghiện, chữa bệnh tại các Trung tâm; Sớm nghiên cứu hoàn thiện tổ chức bộ máy làm công tác đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội các cấp; đồng thời, có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chuyên ngành cho đội ngũ cán bộ công tác ở các tuyến. Công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện phục hồi là công việc hết sức khó khăn, mới mẽ, đòi hỏi phải phù hợp với thực tế địa phương, vì  vậy, trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật về lĩnh vực này cần quan tâm tạo hành lang pháp lý để các địa phương vận dụng nhằm tạo ra những mô hình mới; tăng thêm kinh phí cho chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống ma tuý./.

Đặng Khắc Lợi - Cục Báo chí

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)