Khai trương Trang Thông tin điện tử cải cách chế độ công vụ, công chức

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/9/2014, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ đã tổ chức Lễ Khai trương Trang thông tin điện tử cải cách chế độ công vụ, công chức. Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đến tham dự.


Lễ Khai trương Trang thông tin điện tử cải cách chế độ công vụ, công chức

Đề án ”Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 18/10/2012 tại Quyết định số 1557/QĐ-TTg với mục tiêu hướng tới xây dựng một nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả. Đề án hiện đang được triển khai với nhiều chương trình quan trọng như: tổ chức, sắp xếp lại bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng vị trí việc làm, tinh giản biên chế, đổi mới công tác tuyển dụng công chức, thi tuyển cán bộ lãnh đạo.

Trang Thông tin điện tử về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức tại địa chỉ http://caicachcongvu.gov.vn đóng vai trò là kênh thông tin tuyên truyền nội dung của đề án là diễn đàn, cầu nối của Ban chỉ đạo Trung ương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức với Ban chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương về đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức và với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân. Đây cũng là kênh thông tin phục vụ việc trao đổi nội bộ, từng bước điện tử hóa hoạt động báo cáo, trao đổi thông tin.

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)