Tổng hợp báo chí viết về ngành Thông tin và Truyền thông ngày 25/7/2014

(Mic.gov.vn) - Báo chí với vấn đề chống tham nhũng, thi viết phần mềm ứng dụng cho di động, thị trường truyền hình trả tiền… là những vấn đề được các báo điện tử phản ánh về ngành ngày 25/7/2014. Bạn đọc có thể xem chi tiết các bài viết theo các liên kết dưới đây:


Điểm Bưu điện văn hóa xã sẽ trở thành mô hình cung cấp thông tin, văn hóa hữu ích, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội hiện nay.

VIỄN THÔNG

BÁO CHÍ

XUẤT BẢN

BƯU CHÍNH

TỔNG HỢP
 
* Chuyên mục này có mục đích tổng hợp các bài báo viết về ngành Thông tin và Truyền thông để giúp cán bộ quản lý, cán bộ công chức, viên chức ngành Thông tin và Truyền thông cũng như bạn đọc có thông tin nhiều chiều, toàn diện. Nội dung các bài báo được tổng hợp không phản ánh quan điểm, chủ trương của Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như Ban Biên tập.

Hải Nam

Tổng hợp

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)