Chính phủ đồng ý chủ trương thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước

(Mic.gov.vn) - Chính phủ đồng ý chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014. Đây là một trong những nội dung Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2014.


Phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT. Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Nỗ lực cao nhất bảo vệ chủ quyền quốc gia và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự

Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương phát huy kết quả đạt được, vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm với nỗ lực cao nhất để bảo vệ chủ quyền; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, đặc biệt là Nghị quyết số 01/NQ-CP và các Nghị quyết phiên họp thường kỳ của Chính phủ, phấn đấu thực hiện cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tiếp tục kiên quyết, kiên trì đấu tranh bằng chính trị - ngoại giao; chủ động cung cấp kịp thời thông tin tình hình Biển Đông, tranh thủ sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với lập trường chính nghĩa và các giải pháp thiện chí của Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến Biển Đông.
 
Bộ Quốc phòng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các lực lượng thực thi pháp luật trên biển tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó trên thực địa, khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán trên vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam theo Công ước của Liên Hợp quốc về Luật biển 1982 và luật pháp quốc tế. 

 Bộ Công an chỉ đạo nắm chắc tình hình, phối hợp với lực lượng Quân đội nhân dân có phương án chủ động sẵn sàng đấu tranh với các hành vi gây mất ổn định an ninh trật tự, kiên quyết không để tái diễn sự việc như vừa qua; ngăn chặn kịp thời hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, nhất là tại các thành phố lớn, khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất... 

 Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông cung cấp chính xác, kịp thời tình hình Biển Đông, chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước ta trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, tạo sự đồng thuận trong nhân dân; xây dựng Kế hoạch tổ chức triển lãm “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử”, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức, trách nhiệm trong bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Khẩn trương triển khai hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt cá xa bờ

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, Chính phủ  yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo chủ động nắm tình hình, chuẩn bị tốt các phương án ứng phó với diễn biến tình hình, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, tăng tổng cầu, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh; rà soát, sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các cơ chế, chính sách, pháp luật gắn với cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi; đẩy mạnh tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, đầu tư công và các tổ chức tín dụng, đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế, các đề án tái cơ cấu ngành, lĩnh vực.

Bộ Công Thương chỉ đạo đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng các thị trường xuất khẩu tiềm năng, đa dạng hóa các thị trường, bảo đảm không phụ thuộc quá lớn vào một thị trường, một đối tác.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các địa phương ven biển khuyến khích, động viên ngư dân bám biển, bám ngư trường truyền thống, yên tâm sản xuất, đồng thời tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, địa phương liên quan khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ cho ngư dân đóng tàu đánh bắt cá xa bờ, đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư. Phối hợp với Bộ Tư pháp rà soát, cải cách các thủ tục hành chính về thuế, hải quan, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục điều hành thực hiện kế hoạch tăng trưởng tín dụng hợp lý để thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên; chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cho vay hỗ trợ ngư dân đóng mới, sửa chữa tàu cá, kết hợp phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền biển đảo và ngư trường truyền thống; tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ xử lý nợ xấu và tiếp tục cơ cấu lại các tổ chức tín dụng, nâng cao chất lượng tín dụng và bảo đảm an toàn hệ thống.

Bộ Xây dựng phối hợp với Văn phòng Chính phủ trình Thủ tướng ký ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013 về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu, trong đó bổ sung đối tượng được vay vốn để xây dựng nhà ở từ gói tín dụng hỗ trợ nhà ở là cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động tại đô thị đã có đất ở phù hợp với quy hoạch và đang gặp khó khăn về nhà ở nhưng chưa được nhà nước hỗ trợ dưới mọi hình thức; mức cho vay cụ thể phải bảo đảm nguyên tắc thấp hơn số tiền mà mỗi hộ gia đình, cá nhân được vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội tại các dự án phát triển nhà ở xã hội.

Thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước

Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc bảo đảm lộ trình tái cơ cấu, cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước.

Đối với những doanh nghiệp đã thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa thì khẩn trương thực hiện xác định giá trị doanh nghiệp; những doanh nghiệp đã công bố giá trị doanh nghiệp thì nhanh chóng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hóa; những doanh nghiệp có điều kiện thì thực hiện bán cổ phần lần đầu theo quy định; những doanh nghiệp chưa có điều kiện bán cổ phần lần đầu thì chuyển ngay thành công ty cổ phần với các cổ đông là tổ chức công đoàn, người lao động, cổ đông chiến lược (nếu có) hoặc cổ đông tự nguyện khác. Chủ động phối hợp giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan xây dựng phương án xử lý phần vốn góp của các doanh nghiệp nhà nước tại các ngân hàng thương mại theo tinh thần Nghị quyết 15/NQ-CP của Chính phủ về thoái vốn và đẩy mạnh cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước khẩn trương triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp.

Điều chỉnh điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam

Chính phủ thống nhất điều chỉnh điều kiện đối với lao động là người nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam thuộc một trong các trường hợp sau:
 
-  Người nước ngoài là chuyên gia, lao động kỹ thuật nếu đáp ứng yêu cầu về trình độ chuyên môn đào tạo hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc phù hợp với vị trí công việc mà người nước ngoài dự kiến sẽ làm việc tại Việt Nam.

- Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ cao đẳng hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ (trung tâm ngoại ngữ); cơ sở giáo dục mầm non.

- Người nước ngoài có bằng tốt nghiệp từ đại học hoặc tương đương trở lên và có ngành nghề đào tạo phù hợp với chuyên môn giảng dạy tại các cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ khẩn trương đề xuất sửa đổi Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 5/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và Nghị định số 73/2012/NĐ-CP ngày 26/9/2012 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Về việc xử phạt vi phạm hành chính về tải trọng xe, Chính phủ đồng ý tạm thời chưa xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định số 171/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 trong thời gian đến ngày 31/12/2014 đối với 2 trường hợp: 1-Vi phạm quy định về tải trọng trục nhưng không vi phạm trọng lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông ghi trong Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe; 2- Vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm a Khoản 2 Điều 24 Nghị định 171/2013/NĐ-CP, nếu chở hàng vượt trọng tải thiết kế được ghi trong Giấy đăng ký xe hoặc Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường dưới 10%.

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ đề xuất sửa đổi Nghị định số 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo trình tự, thủ tục rút gọn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Xây dựng Cổng TTĐT của Bộ, ngành, địa phương kết nối với Cổng TTĐT Chính phủ

Cũng tại Nghị quyết này, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghệ thông tin, coi đây là phương thức phát triển mới để nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công việc, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh. Tích cực triển khai, nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các lĩnh vực nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của các cơ quan nhà nước, cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đặc biệt là các lĩnh vực y tế, giáo dục đào tạo, xây dựng, thuế, hải quan…

Bên cạnh đó, các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia dùng chung, trước hết là cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực tiếp chỉ đạo đẩy mạnh tin học hóa xử lý hồ sơ công việc, xây dựng Cổng thông tin điện tử của Bộ, ngành, địa phương kết nối với Cổng Thông tin điện tử Chính phủ; cung cấp các dịch vụ công trực tuyến đến người dân và doanh nghiệp.
 
Chính phủ đồng ý chủ trương thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị hành chính sự nghiệp. Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định cụ thể hóa cơ chế thuê dịch vụ công nghệ thông tin, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2014.

Ngăn chặn, xử lý tình trạng nhập lậu hóa chất bảo vệ thực vật qua biên giới

Về công tác an toàn thực phẩm, Chính phủ yêu cầu các Bộ: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành sớm việc ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật an toàn thực phẩm.

Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương thống nhất với Bộ Thông tin và Truyền thông quy định trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ truyền thông về an toàn thực phẩm đối với một số cơ quan truyền thông hoạt động từ nguồn ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan có giải pháp bố trí kinh phí cho các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm trọng điểm. Trước mắt cần có phương án giải quyết kinh phí cho việc xử lý, tiêu hủy tang vật vi phạm đã bị các cơ quan chức năng bắt giữ.

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường năng lực cho Chi cục an toàn thực phẩm, Chi cục quản lý chất lượng nông lâm thủy sản và các cơ quan quản lý về an toàn thực phẩm của địa phương; thường xuyên thanh tra, kiểm tra bảo đảm an toàn thực phẩm; chỉ đạo kiểm tra, xét nghiệm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý nếu nước sinh hoạt ở khu dân cư không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, tổ chức hướng dẫn và giám sát quy trình sử dụng phân bón, hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc thú y; ngăn chặn, xử lý tình trạng nhập lậu hóa chất bảo vệ thực vật qua biên giới; tăng cường quản lý thức ăn đường phố, khu du lịch, đẩy nhanh việc hoàn thành cấp giấy chứng nhận tại các làng nghề chế biến thực phẩm, đặc biệt là tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
 

Tổng hợp theo chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)