Xuất bản thêm 3 ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ

(Mic.gov.vn) - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đồng ý với đề nghị của Thông tấn xã Việt Nam về việc xuất bản thêm 3 ấn phẩm Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ với số lượng 18.000 tờ/tháng từ năm 2015.

Trong đó: Việt - Tày 2.500 tờ/tháng, Việt - Xêđăng 14.000 tờ/tháng, Việt - Cơtu 1.500 tờ/tháng.

Phó Thủ tướng giao Thông tấn xã Việt Nam chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng các ấn phẩm trên, đồng thời phối hợp với các địa phương phát hành đủ số lượng ấn phẩm, đúng đối tượng đã được phê duyệt.

Bộ Tài chính phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam dự toán kinh phí và tổng hợp vào dự toán ngân sách nhà nước hàng năm của Thông tấn xã Việt Nam trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tháng 1/1991, Bản tin ảnh Dân tộc và Miền núi ra số đầu tiên. Đây cũng là tờ báo đầu tiên của cả nước do Thông tấn xã Việt Nam xuất bản, có nội dung chuyên biệt về vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ngoài bản in bằng tiếng Việt, cũng trong năm 1991, Bản tin ảnh Dân tộc và Miền núi đã được Thông tấn xã Việt Nam biên dịch ra tiếng Khmer. Những năm sau đó, các ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số có chữ viết là Êđê, Bana, Jrai, Chăm được Thông tấn xã Việt Nam lần lượt xuất bản. Các ấn phẩm bằng chữ dân tộc thiểu số này được đồng bào Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Nam Trung Bộ đánh giá cao không chỉ vì nó gần gũi với đồng bào do cách nói, cách viết đơn giản, dễ hiểu, nhiều ảnh đẹp, mà còn được đồng bào coi đó là tài liệu để dạy và học chữ cho con em mình trong các trường học rất phù hợp.

Năm 2012, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ với các phiên bản Việt-Khmer, Việt-Chăm, Việt-Bana, Việt-Jrai, Việt-Êđê của Thông tấn xã Việt Nam số đầu tiên đã ra mắt bạn đọc cả nước, đặc biệt là đồng bào những dân tộc thiểu số có chữ viết.

Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ phát hành 35.000 bản/kỳ, phục vụ trực tiếp 3.700 xã vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, thuộc 52 tỉnh.
 

Theo Phúc Hải (chinhphu.vn)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)