Những điểm mới của Nghị định 72 so với Nghị định 97

(Mic.gov.vn) - So với Nghị định 97/2008/NÐ-CP ngày 28/8/2008 về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ và thông tin điện tử trên Internet. Nghị định 72/2013/NĐ-CP về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng vừa được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành vào ngày 15/7/2013 đã bổ sung nhiều điều khoản mới nhằm giải thích rõ hơn về các nội dung và các quy định “được”, “không được” trong việc cung cấp và sử dụng internet.


Ảnh minh họa (Nguồn internet).

Theo đó, những điểm mới của Nghị định 72 bao gồm các nội dung sau: Phân loại trang thông tin điện tử (Điều 20) thành 5 loại gồm: báo điện tử; trang thông tin điện tử tổng hợp; trang thông tin điện tử nội bộ; trang thông tin điện tử cá nhân và trang thông tin điện tử ứng dụng chuyên ngành. Ngoài ra, trang thông tin điện tử tổng hợp phải có giấy phép trước khi hoạt động (Phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố cấp cho các tổ chức, đơn vị thuộc quyền quản lý của UBND tỉnh; Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử cấp cho các cơ quan báo chí và các tổ chức Trung ương, tổ chức ngoại giao. Theo Quy định việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới (Điều 22) thì Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ có Thông tư quy định cụ thể về việc cung cấp thông tin công cộng qua biên giới, đồng thời sẽ ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định về trang thông tin điện tử và mạng xã hội…Đây cũng chính là điểm mới của Nghị định này so với Nghị định 97, có thể nói Nghị định 72 là văn bản đầu tiên điều chỉnh hoạt động cung cấp thông tin công cộng qua biên giới.
 
Bên cạnh đó, nội dung về việc cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông (Điều 27 đến Điều 30) có quy định các tổ chức doanh nghiệp chỉ được cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động sau khi đã đăng ký cung cấp dịch vụ theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều kiện đăng ký cung cấp dịch vụ; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông, của doanh nghiệp viễn thông di động và của người sử dụng dịch vụ này đã được quy định cụ thể tại Nghị định.
 
Đặc biệt, điểm mới trong quy định về trò chơi điện tử trên mạng được Nghị định 72 quy định những điểm mới sau: Phân loại nội dung phù hợp theo độ tuổi người chơi; cung cấp thông tin về phân loại trò chơi và khuyến cáo về những tác động ngoài mong muốn về thể chất, tinh thần có thể xảy ra đối với người chơi trong các chương trình quảng cáo, trên trang thông tin điện tử của doanh nghiệp và trong từng trò chơi; tổ chức, cá nhân nước ngoài muốn cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng cho người sử dụng tại Việt Nam phải thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam. Nghị định cũng cụ thể hóa các điều kiện mà nội dung kịch bản trò chơi phải đáp ứng như là:  không được có hình ảnh, âm thanh gây cảm giác ghê sợ, rùng rợn; kích động bạo lực, thú tính; dung tục, khêu gợi, kích thích dâm ô, trụy lạc, vô luân, trái với truyền thống đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc; xuyên tạc, phá hoại truyền thống lịch sử; không có hình ảnh, âm thanh miêu tả hành động tự tử, sử dụng ma túy, uống rượu, hút thuốc, khủng bố; hành động ngược đãi, xâm hại, buôn bán trẻ em và các hành vi có hại hoặc bị cấm khác và các yêu cầu khác theo quy định của Bộ Thông tin và Truyền thông.
 
Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng phải thực hiện đăng ký thông tin cá nhân của người chơi và áp dụng biện pháp hạn chế giờ chơi đối với trẻ em, người chơi dưới 18 tuổi theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông. Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ ban hành văn bản quy định cụ thể về thủ tục, quy trình cấp Giấy phép cung cấp dịch vụ, Quyết định phê duyệt nội dung kịch bản trò chơi và đăng ký cung cấp trò chơi...
 
Độc giả quan tâm có thể xem thêm các thông tin tại đây :
Nghị định 72 “cởi trói” cho doanh nghiệp game online Việt Nam

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)