Bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích

(Mic.gov.vn) - Trên cơ sở đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung Tạp chí Cộng sản vào danh mục báo chí công ích phát hành qua mạng bưu chính công cộng.


Ảnh: internet

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo triển khai thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Phan Hiển - VGP

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)