Bộ Xây dựng phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/9/2012, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 859/QĐ-BXD về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan Bộ năm 2013. Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo an toàn dữ liệu điện tử phục vụ các hoạt động chuyên môn theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng.

Theo đó, mục tiêu cụ thể là: 100% cán bộ, công chức, viên chức của Bộ sẽ sử dụng hệ thống thư điện tử trong công việc; 30% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa Bộ Xây dựng với các cơ quan nhà nước được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; 50% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các đơn vị trong khối cơ quan Bộ Xây dựng với nhau được trao đổi hoàn toàn dưới dạng điện tử; bảo đảm các cuộc họp trực tuyến của Bộ Xây dựng với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và với các Sở Xây dựng địa phương thực hiện được trên môi trường mạng; Sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số và xác thực quốc gia cho hồ sơ, văn bản khi kết nối, truyền trên mạng diện rộng của Đảng và Nhà nước; đảm bảo kỹ thuật và công nghệ về hạ tầng CNTT khi kết nối hệ thống thông tin của Bộ Xây dựng vào mạng quốc gia theo mô hình thống nhất…

Nội dung kế hoạch bao gồm: Xây dựng hạ tầng CNTT&TT cơ quan Bộ Xây dựng; Nâng cấp hệ thống an toàn thông tin và bảo mật; triển khai ứng dụng hệ thống chứng thực điện tử và chữ ký số; ứng dụng CNTT phục vụ người dân và doanh nghiệp; đào tạo nguồn nhân lực và nâng cao nhận thức bằng cách tổ chức các lớp đào tạo cán bộ quản trị mạng, quản trị hệ thống và đào tạo kiến thức và kỹ năng về an ninh, an toàn, bảo mật, chống tin tặc và sao lưu số liệu…

Các đơn vị chức năng trong Bộ Xây dựng phối hợp triển khai thực hiện các dự án thành phần của Quyết định này.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)