Uỷ ban Dân tộc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2013

(Mic.gov.vn) - Ngày 31/8/2012, Uỷ ban Dân tộc đã ban hành Quyết định số 210/QĐ-UBDT về việc phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan năm 2013. Mục tiêu là tạo sự chuyển biến cơ bản trong ứng dụng CNTT phục vụ công tác quản lý Nhà nước của UBDT, đảm bảo phát triển đúng lộ trình Chính phủ điện tử và phấn đấu để năm 2013 UBDT được xếp hạng trung bình trong bảng xếp hạng của Bộ TT&TT về ứng dụng CNTT.

Kế hoạch thực hiện kế hoạch bao gồm các nội dung chính như sau:  Xây dựng, duy trì và phát triển hệ thống máy chủ đảm bảo được tích hợp và cài đặt tại cơ quan UBDT phục vụ các dịch vụ Hệ thống thư điện tử, Trang tin điện tử/Cổng thông tin điện tử của UBDT…; Hoàn thiện hệ thống mạng nội bộ của UBDT, nâng cấp các thiết bị kết nối mạng, đảm bảo kết nối của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc với các ứng dụng dùng chung; Tăng cường kinh phí đầu tư máy tính cho cán bộ, công chức của Uỷ ban, đảm bảo đạt tỷ lệ 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính đảm bảo cho nhu cầu triển khai nghiệp vụ chuyên môn; Trang bị tăng cường các thiết bị, phần mềm bảo mật chuyên dụng cho các dịch vụ bảo mật lớp trong ở mức hệ thống cùng với phần mềm phòng chống, diệt virus; xây dựng và quản lý bộ cơ sở dữ liệu các dân tộc thiểu số Việt Nam, cập nhật, duy trì đáp ứng yêu cầu truy nhập, sử dụng thông tin của hệ thống các cơ quan làm công tác dân tộc và phục vụ lợi ích xã hội; Đẩy mạnh việc phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng CNTT, đảm bảo đa số cán bộ, công chức, viên chức được đào tạo về ứng dụng CNTT trong công việc của mình.

Ngoài ra, UBDT cũng tăng cường các nguồn lực đầu tư cho ứng dụng CNTT, đưa ứng dụng CNTT vào công cuộc cải cách hành chính; hoàn thiện bộ máy chuyên trách về CNTT; hoàn thiện môi trường pháp lý về ứng dụng CNTT bằng việc xây dựng, ban hành quy định về quy trình trao đổi. lưu trữ, xử lý văn bản điện tử.

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)