Doanh nghiệp Thông tin -Truyền thông đạt mức tăng trưởng cao

(Mic.gov.vn) - Năm 2011, mặc dù kinh tế trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong lĩnh vực Thông tin -Truyền thông vẫn duy trì mức tăng trưởng cao.

Theo số liệu của Bộ Thông tin và Truyền thông, tổng doanh thu ngành công nghiệp công nghệ thông tin đạt hơn 8,5 tỷ USD. Đây là mức tăng cao nếu xét trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế.

Năm 2011, tổng doanh thu của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) đạt 120.800 tỷ đồng, tăng 18,26% so với năm 2010. Trong đó, dịch vụ bưu chính viễn thông – công nghệ thông tin đạt 103.864 tỷ đồng, tăng 24,98% so với năm 2010. Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam có tổng số điểm phục vụ trên toàn quốc đến cuối năm 2011 là 17.976 điểm, trong đó có 2.922 bưu cục, 8.025 điểm bưu điện văn hóa xã.

Năm 2011 toàn tập đoàn VNPT nộp ngân sách hơn 8.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, Tập đoàn Viễn thông Quân đội (Viettel) đạt doanh thu 117.000 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước 9.453 tỷ đồng.

Năm 2011, Tổng Công ty Truyền thông đa phương tiện (VTC) hoàn thành kế hoạch với mức tăng trưởng cao hơn năm 2010 với đạt doanh thu đạt 10.300 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê, xếp hạng của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) và Tạp chí Thuế, năm 2011, VNPT là doanh nghiệp dẫn đầu danh sách 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất trong 3 năm liên tiếp (2008-2010). VNPT hiện đứng thứ 4 trong Top 5 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam.

Một trong những mấu chốt thành công, theo các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin - truyền thông là các doanh nghiệp trong toàn ngành đã quyết liệt thực hiện các giải pháp nhằm phát huy tối đa năng lực hạ tầng, tối ưu hóa mạng lưới, đồng thời với việc đẩy mạnh dùng chung cơ sở hạ tầng, thực hiện tiết kiệm chi phí và tập trung nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)