Danh sách Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020

(Mic.gov.vn) - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân làm Trưởng Ban Chỉ đạo.

Phó Trưởng Ban Chỉ đạo là Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân.

Thủ tướng cũng phê duyệt danh sách 14 ủy viên Ban Chỉ đạo gồm lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan: Khoa học và Công nghệ, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Xây dựng, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xây dựng và huy động các nguồn lực để triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ của Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020. Tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ về phương hướng, cơ chế, chính sách và các giải pháp để thực hiện Chương trình trong từng thời kỳ...

Thành viên Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 được Thủ tướng Chính phủphê duyệt ngày 10/5/2011, với mục tiêu là số lượng doanh nghiệp thực hiện đổi mới công nghệ tăng trung bình 15%/năm, trong đó có 5% doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
Đồng thời, đến năm 2020, 100% doanh nghiệp sản xuất sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia làm chủ và tạo ra được công nghệ tiên tiến để sản xuất sản phẩm; 80% kỹ sư, kỹ thuật viên và cán bộ quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa được đào tạo về quản lý công nghệ, quản trị công nghệ và cập nhật công nghệ mới.

 

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)