Hà Nội triển khai ứng dụng chữ ký điện tử

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 15/9/2011, UBND thành phố Hà Nội yêu cầu các cơ quan được cấp chữ ký điện tử thành phố Hà Nội (gọi tắt là chữ ký số Hà Nội) tổ chức triển khai ứng dụng tại bộ phận văn thư để phục vụ trao đổi văn bản điện tử trong giao dịch hành chính.

Trong đợt triển khai này, thành phố có 47 đơn vị được cấp chữ ký số Hà Nội. Đây là công cụ đảm bảo tính xác thực nội dung, xác định nguồn cung cấp văn bản điện tử trong giao dịch hành chính giữa các cơ quan hành chính trực thuộc thành phố.

Văn bản điện tử có chữ ký số Hà Nội được gửi qua hệ thống thư điện tử của thành phố và có giá trị pháp lý thay thế văn bản bằng giấy có dấu đỏ trong công tác tiếp nhận văn bản đầu vào tại bộ phận văn thư và xử lý văn bản trong nội bộ các cơ quan hành chính. 

Tại Văn phòng UBND thành phố, sẽ áp dụng chữ ký số Hà Nội đối với các loại văn bản sau: Văn bản quy phạm pháp luật, quyết định, giấy mời của UBND thành phố và mở rộng đối với các loại văn bản: Kế hoạch, thông báo, công văn, giấy mời, văn bản sao lục của Văn phòng UBND thành phố.

Tại các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã sẽ triển khai áp dụng chữ ký số Hà Nội đối với các loại văn bản sau: Giấy mời họp, quyết định. Đồng thời, khuyến khích các cơ quan chủ động mở rộng ứng dụng chữ ký số Hà Nội cho các loại văn bản khác.

Theo chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)