Danh sách các điện thoại DECT đã gây can nhiễu mạng 3G

(Mic.gov.vn) - Tính đến ngày 18/08/2011

 1. Những máy điện thoại không dây có ghi "DECT 6.0" ở trên máy mẹ hoặc máy con :

 

Loại máy
Model
 
GE
 
 
 
 
 
 
AT&T
 
SL82218; SL82558; CL82659; EL51359; CL84109;EL52250; CL84100; EL52400.
 
 
 
 
Vtech
 
CS6219-2; 6053; LS6117-19; DS6221-3; 6219-2; LS6115-2; LS6117-19; CS6042; CS6229; CS6328-4; CS6329; CS6329; LS6115-2; LS6126-3; LS6225-3;CS6114; DS6221
 
 
Philip
 
SE450FP; CD440
 
 
Uniden
 
Dect2088-2; DECT1363; DECT 1560; DECT 1580; DECT2060-2W; Dect 2262; Dect2085.
 
 
Thomson
 
28214KE2-A; 28811FE2-A; 28112EE2-A; 2811EE3-A.
 
 
 
 
 
 
 
Panasonic
 
KX-TGA642; KX-TG1031S; KX-TG1031CS; KX-TG1031B; KX-TG 1031B; KX-TG 1032S; KX-TG 1033S; KX-TG1061; KX-TG1034S; KX-TG 2432; KX-TG6441; KX-TG6311E; KX-TG6311S; KX-TG 6441C; KX-TG6471; KX-TG 6932M; KX-TG 7431; KX-TG 8232B; KX-TG9331T;           KX-TG931T; KX-GA 931T;KX-TG93331S ; KX-TG 9341T; KX-TG 9343S; KX-TG 4021; KX-TG 4031; KX-TG 6431; KX-TG 8231B; KX-TG 9344T; KX-TG 9391T ; KX-TG A641; KX-TG9331T;KX-TG 6641C; KX-TG6321CT;
KX-TG6471.
  
 
Motorola
 
L402C
 
 
Philip
 
CD445; CD450; IC1135A
 

 
2.Những máy điện thoại không dây không ghi "DECT 6.0" ở trên máy mẹ hoặc máy con , có tần số 1920MHz-1930MHz.
 

 
Chủng loại
 
Model
 
 
American
 
 
FC00JNU10659 ; AMERICAN RA2160B
 
Presidian
 
 

 

Theo Cuctanso.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)