Việt Nam đã có 4,1 triệu thuê bao Internet

(Mic.gov.vn) -  Theo số liệu được công bố của Tổng cục Thống kê, cho tới tháng 8/2011, Việt Nam đã có trong tay 4,1 triệu thuê bao Internet, tăng tới 17,5% so với cùng thời điểm năm trước.

Đặc biệt, trong số các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet hiện nay, VNPT/VDC đang có thị phần lớn nhất, trên 70% với hơn 3 triệu thuê bao.

Tổng cục Thống kê cũng công bố, số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 8/2011 đạt 31,3 triệu người, tăng 22,9% so với cùng thời điểm năm trước.

Ngược lại với Internet, số thuê bao điện thoại phát triển mới tám tháng năm 2011 lại giảm, chỉ đạt 6,7 triệu thuê bao, giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 2010.

Trong 8 tháng, các doanh nghiệp phát triển mới 40,2 nghìn thuê bao cố định, giảm 74,8% và gần 6,7 triệu thuê bao di động, giảm 23,7%.

Số thuê bao điện thoại cả nước tính đến cuối tháng 8/2011 ước tính đạt 128,8 triệu thuê bao, tăng 4,3% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 15,5 triệu thuê bao cố định, tăng 0,4% và 113,3 triệu thuê bao di động, tăng 4,8%.

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông 8 tháng ước tính đạt 98,4 nghìn tỷ đồng, tăng 19,4% so với cùng kỳ năm 2010.

Theo vnmedia.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)