CNTT - Hạ tầng cơ sở mới...

(Mic.gov.vn) - CNTT đã là một ngành kinh tế quan trọng, song ở Việt Nam, điều quan trọng hơn nhiều là làm sao để CNTT thấm vào được vào từng hạt lúa, củ khoai để mang lại giá trị gia tăng cao vượt trội.


Ảnh chỉ có tính chất minh họa

Chúng ta nói về ứng dụng CNTT vào mọi lĩnh vực kinh tế xã hội: trong việc đưa các quyết sách của Đảng và Chính phủ đến mỗi người Việt Nam trong nước và ngoài nước, trong cải cách hành chính và quản lý nhà nước, trong an ninh quốc phòng, trong giáo dục và đào tạo, trong y tế và giao thông vận tải, trong sản xuất và thương mại, trong tài chính và ngân hàng, trong phát triển KHCN và kinh tế sáng tạo (innovation). Chúng ta nói đến CNTT như công cụ để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng cuộc sống và nâng cao dân trí. Nói cách khác, CNTT là động lực thúc đẩy toàn diện các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội, là hạ tầng cơ sở mới (quan trọng không kém điện – đường – trường – trạm) cho công cuộc hiện đại hóa đất nước, nâng cao vị thế Việt nam trong công cuộc hội nhập quốc tế. CNTT xuyên suốt cả 3 đột phá chiến lược đã nêu trong chiến lược phát triển Kinh tế - Xã hội 2011 – 2015 của Đại hội Đảng XI, bao gồm hoàn thiện thể chế, phát triển nhanh nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng. Phải chăng chúng ta đang chạm đến khái niệm Hạ tầng của Hạ tầng?
 
Theo số liệu từ 25 nước châu Âu năm 2005, ngành CNTT châu Âu chỉ chiếm có 5% GDP của Liên minh châu Âu, "nhưng 5% này đã thúc đẩy đến 25% sự tăng trưởng kinh tế nói chung và khoảng 40% sự tăng trưởng về năng suất lao động" (McGibbon 2005). Ở Mỹ, CNTT còn đóng góp lớn hơn, đến 60% sự tăng trưởng năng suất lao động (McGibbon 2005).
 
Theo Nhóm Chuyên gia công nghiệp của Liên minh châu Âu, trên thế giới, phần mềm là bộ phận lớn nhất và tăng trưởng nhanh nhất của thị trường CNTT. Hơn thế, phần mềm được nhúng trong hầu hết các sản phẩm mà ta sử dụng hiện nay và là yếu tố chủ chốt tạo năng lực cho sự sáng tạo, sự tăng trưởng và tạo việc làm có giá trị cao trong hầu hết các ngành kinh tế. Phần mềm đã trở thành trung tâm thần kinh của tất cả các nền kinh tế hiện đại (Report of an Industry Expert Group 2009).
 
CNTT được chính phủ Trung Quốc nhìn nhận như động lực quan trọng nhất cho sự phát triển kinh tế và chiến lược "đuổi kịp" các nước phát triển khác. Năm 1999 Trung Quốc thành lập Nhóm lãnh đạo công tác tin học hóa Quốc gia, và năm 2001 Thủ tướng Trung Quốc trực tiếp làm Trưởng nhóm cùng với 5 Phó Thủ tướng làm Phó Trưởng nhóm và 25 Bộ trưởng là các thành viên nhóm này để lãnh đạo công cuộc "tin học hóa" Trung Quốc với mục tiêu đưa đất nước trở thành "xã hội thông tin" (Taylor and Zhang 2008).

Theo Vtv.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)