Hoàn thành thực thi đơn giản hóa TTHC trước 30/6/2011

(Mic.gov.vn) - Đến nay, Chính phủ đã thông qua 25 Nghị quyết đơn giản hóa gần 5.000 thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của 24 Bộ, ngành. Ngày 26/4, Thủ tướng yêu cầu  các Bộ, cơ quan ngang Bộ cùng Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Bảo hiểm xã hội Việt Nam phải đẩy nhanh tiến độ thực thi các Nghị quyết này, bảo đảm hoàn thành trước 30/6/2011.

Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành phải tập trung nguồn lực xây dựng, ban hành theo thẩm quyền và trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản thực thi phương án đơn giản hóa các TTHC đã được Chính phủ thông qua tại 25 Nghị quyết, bảo đảm hoàn thành trước ngày 30/6/2011.
Phải đánh giá tác động của các TTHC dự kiến ban hành

Đồng thời, các Bộ, ngành phải thực hiện nghiêm túc việc đánh giá tác động các TTHC dự kiến được ban hành và việc lấy ý kiến của cơ quan, đơn vị kiểm soát TTHC đối với dự thảo các văn bản có quy định về TTHC. Đây là việc làm nhằm bảo đảm nguyên tắc chỉ ban hành và duy trì các TTHC thực sự cần thiết, hợp lý, hợp pháp và có chi phí tuân thủ thấp nhất.

Các Bộ, ngành phải thực hiện nghiêm túc việc công bố TTHC và cập nhật kịp thời vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC theo quy định tại Nghị định 63/2010/NĐ-CP; nâng cao chất lượng công tác tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP...

Tỷ lệ thực thi phương án đơn giản hóa TTHC đạt 25%

Cục Kiểm soát TTHC Văn phòng Chính phủ cho biết, tính đến ngày 31/3/2011, các Bộ, ngành đã ban hành 199 văn bản quy phạm pháp luật để thực thi phương án đơn giản hóa 1.184/4.737 thủ tục hành chính, đạt tỷ lệ 25%.

Trong đó, Bộ Giao thông và Vận tải dẫn đầu với việc đơn giản hóa 301/405 TTHC, đạt 74%. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đơn giản hóa 235/395 TTHC, đạt 59%. Bộ Thông tin và Truyền thông đơn giản hóa 64/120 thủ tục, đạt 53%, Bộ Tài chính đơn giản hóa 286/665 thủ tục, đạt 42%....

Tính chung tỷ lệ các Bộ, ngành triển khai thực thi phương án đơn giản hóa TTHC theo 25 Nghị quyết của Chính phủ là khoảng 25%. 

Cũng tính đến ngày 31/3/2011, đã có 17/24 Bộ, cơ quan ngang Bộ đã tổ chức Phòng Kiểm soát TTHC trực thuộc Văn phòng Bộ, cơ quan ngang Bộ theo đúng quy định.

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)