Gần 1/3 người dân Việt Nam có sử dụng Internet

(Mic.gov.vn) - Ngày 26/4, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Cimigo - nhóm chuyên gia độc lập về nghiên cứu marketing và nhãn hiệu, đã công bố Báo cáo NetCitizens Việt Nam 2011 về tình hình sử dụng và tốc độ phát triển Internet tại Việt Nam.

Theo báo cáo này, tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam là 31%, tỷ lệ này tương tự với các quốc gia khác như Trung Quốc, Philippines và Thái Lan.

Trong vòng vài năm trở lại đây, Internet tại Việt Nam đã chứng kiến một sự tăng trưởng nhanh chóng, hơn hầu hết các quốc gia khác trong khu vực và Việt Nam là một trong những quốc gia phát triển nhanh nhất về Internet trên thế giới.
 
Tại các khu vực thành thị (gồm 12 thành phố được khảo sát trong nghiên cứu NetCitizens Việt Nam - với hơn 3.400 người được phỏng vấn), hơn 50% dân số có truy cập Internet. Tỷ lệ sử dụng ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh còn cao hơn (tại Hà Nội có tỷ lệ cao nhất là 64% dân số truy cập Internet).

Internet được sử dụng nhiều ở những thành phần kinh tế cao (70%). Hai phần ba số người sử dụng truy cập Internet hàng ngày, trung bình mỗi ngày họ sử dụng khoảng 2 giờ 20 phút trên Internet và thường được truy cập tại nhà (78%), hay tại nơi làm việc (31%).
 
Hoạt động quan trọng nhất khi họ truy cập Internet là thu thập thông tin, giải trí, giao tiếp và giao lưu trực tuyến.

Ngoài ra cũng có 40% người sử dụng Internet đã truy cập Internet bằng điện thoại di động, những người này chủ yếu là giới trẻ, trong đó thu thập thông tin và tin tức là hoạt động phổ biến nhất./. 

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)