Thông tin tình hình sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima I Nhật Bản (từ ngày 03/4 đến khoảng 15:00 ngày 04/4/2011)

(Mic.gov.vn) - Thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo Báo cáo của Tổ công tác xử lý thông tin sự cố Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 của Bộ Khoa học và Công nghệ từ ngày 03/4 đến khoảng 15:00 ngày 04/4/2011.

Theo http://www.most.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)