Cấp miễn phí tên miền tiếng Việt từ 10/1

(Mic.gov.vn) - Kể từ ngày 10/1/2011, Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) sẽ cấp miễn phí tên miền tiếng Việt theo quy định về phí và lệ phí tên miền mới của Bộ Tài chính.

Lộ trình cấp tự do, miễn phí tên miền tiếng Việt được thực hiện qua 2 giai đoạn gồm: Giai đoạn đăng ký ưu tiên được triển khai từ ngày 10/01/2011 đến hết ngày 27/04/2011 và giai đoạn tự do được triển khai từ ngày 28/4/2011.

Tên miền tiếng Việt nói riêng và tên miền tiếng bản địa nói chung nằm trong hệ thống tên miền đa ngữ (Internationalized Domain Name – IDN) là xu thế phát triển của công nghiệp nội dung Internet và là xu thế phát triển mới trên thế giới. Tên miền tiếng Việt nằm trong hệ thống tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” trong đó các ký tự tạo nên tên miền là các ký tự được quy định trong bảng mã tiếng Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và các ký tự nằm trong bảng mã mở rộng của tiếng Việt, việc triển khai cấp tên miền tiếng Việt đã bổ sung thêm nhiều lựa chọn, thể hiện ngôn ngữ tiếng Việt trên Internet, thay thế cho các tên miền truyền thống chỉ chấp nhận những ký tự Latin thông thường.

Giai đoạn triển khai cấp phát kèm theo tên miền truyền thống, hệ thống tên miền Tiếng Việt đã được cộng đồng ghi nhận. Phần lớn những khó khăn về mặt ngôn ngữ tiếng Việt đối với người sử dụng đã được giải quyết. Ngoài việc tạo ra môi trường thuần Việt trên mạng Internet với những tên miền như “vănphòngphẩm.vn”, “TônĐôngÁ.vn” “sáchbiếtnói .vn”, “SôcôlaBỉ.vn”, “đạihọcbáchkhoa.vn”,…, tên miền Tiếng Việt còn có ý nghĩa quan trọng trong việc hội nhập công nghệ, ứng dụng tài nguyên Internet của Việt Nam với thế giới. Đăng ký tên miền tiếng Việt trên mạng cũng đồng nghĩa với việc bảo hộ rõ ràng được ý tưởng, tên sản phẩm dịch vụ, tên nhãn hiệu, thương hiệu,... của mình. 

Theo Ictnews.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)