Hàn Quốc: Ứng dụng hiệu quả CNTT trong ngành thuế

(Mic.gov.vn) - Ngành thuế của Hàn Quốc là một trong những ngành phức tạp nhất của quốc gia nhưng đã thành công trong việc ứng dụng CNTT để làm tăng doanh thu thuế.

Công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện hiệu quả hoạt động, tăng tính minh bạch và tín nhiệm trong các cơ quan thuộc chính phủ Hàn Quốc, trong đó phải kể đến cơ quan thuế. Cục Thuế quốc gia Hàn Quốc (NTS) đã thiết lập quy trình ứng dụng CNTT vào hoạt động một cách rất hiệu quả. Vào năm 1997, NTS đã ứng dụng hệ thống dữ liệu tích hợp thuế để kết nối các thông tin giữa các đơn vị chức năng với nhau. Từ đó, hệ thống trở thành trung tâm của quá trình quản lý và xử lý dữ liệu thuế có hiệu quả và ổn định.

Tiếp đó vào năm 2002, cơ quan thuế trực tuyến- “Hometax” được ứng dụng để giảm công sức cho người nộp thuế khi phải trực tiếp đến cơ quan thuế để nộp tờ kê khai thuế. Năm 2009, gần 90% tờ khai thuế được nộp và thanh toán trực tuyến. Đến nay, dịch vụ thanh toán thuế cuối năm thực hiện qua Internet đã được thực hiện một cách đơn giản. Theo đó, người nộp thuế chỉ cần điền tất cả các thông tin yêu cầu liên quan đến tiền công, tiền lương của họ để khai khấu trừ đầu vào. Để có được những thành tựu đó là nhờ có cơ sở hạ tầng CNTT mạnh của Hàn Quốc và sự chủ động của người nộp thuế trong việc sử dụng dịch vụ trực tuyến. CNTT sẽ tiếp tục được sử dụng như công cụ hàng đầu để tăng tính minh bạch và sự tín nhiệm của ngành thuế Hàn Quốc.

Việc ứng dụng hiệu quả CNTT vào ngành thuế được xem như một mô hình hữu ích cho các cơ quan chính phủ khác tham khảo. Thứ nhất, CNTT sẽ được sử dụng để tăng tính minh bạch của cơ quan, tổ chức. Đối với NTS, điều này có nghĩa là làm nhanh quá trình tự động xử lý dữ liệu của người đóng thuế và cho phép quản lý để chia sẻ kết quả xử lý công việc của nhân viên. Thứ hai, CNTT sẽ được sử dụng để cải thiện yêu cầu dịch vụ của một cơ quan chính phủ. NTS sẽ mở rộng thêm các loại thuế mà có thể nộp và thanh toán trực tuyến. Hơn thế nữa, cơ quan thuế sẽ thiết lập những thiết bị tự động để cung cấp dịch vụ thuận tiện hơn cho những người nộp thuế khi mà họ đang đang đi du lịch hoặc ở ngoài khu vực họ sinh sống. Thứ ba, NTS luôn quan tâm đặc biệt đến vấn đề đảm bảo an toàn dữ liệu. Dữ liệu của người đóng thuế được sắp xếp bởi NTS mang tính nhạy cảm cao vì nó gắn liền với tình hình tài chính của một cá nhân hay một công ty. Cuối cùng, các tổ chức tư nhân và nhà nước sẽ có khuynh hướng sử dụng CNTT để đạt được những mục tiêu mà họ đã đặt ra. Sự hội nhập của công nghệ trong tất cả các lĩnh vực hoạt động sẽ giúp các cơ quan và tổ chức đạt được mục tiêu đặt ra nhanh hơn.

Vũ Nhung

(Dịch từ Asia Pacific FutureGov- October 2010 Vol. 7.5)

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)