Công bố trang web điện tử về các quy định Việt Nam

(Mic.gov.vn) - 

Trang web quy định điện tử Việt Nam (www.vietnam.e-regulations.org) được công bố chính thức ngày 8/11 với sự hợp tác của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và Diễn đàn Thương mại và Phát triển Liên hiệp quốc (UNCTAD).Quy định điện tử Việt Nam đưa ra các hướng dẫn trực tuyến theo từng bước về các thủ tục đầu tư từ góc nhìn của nhà đầu tư.

Trang web cho phép người dùng tiếp cận các thông tin liên lạc và ảnh các viên chức chịu trách nhiệm về các thủ tục này, các mẫu biểu, thủ tục thuê đất, ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh cho cả nhà đầu tư lần đầu và hiện hữu.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đặng Huy Đông nhấn mạnh hệ thống quy định điện tử này sẽ cung cấp thông tin về các thủ tục đầu tư bằng điện tử và hiệu quả lớn nhất của dự án là nâng cao khả năng quản lý, đối thoại bình đẳng giữa công chức và giới đầu tư.

Hệ thống quy định điện tử Việt Nam nhằm xúc tiến đối thoại giữa người sử dụng và cơ quan nhà nước - hệ thống có chức năng cho phép người dùng gửi phản hồi, thông báo lỗi hay đề xuất các ý kiến để đơn giản hóa thủ tục.

Hệ thống được thiết lập với nỗ lực chung của Bộ kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan, ban, ngành có liên quan của thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, với hỗ trợ kỹ thuật của UNCTAD và hỗ trợ tài chính của Chính phủ Luxembourg.

Sáng kiến này là một phần trong các nỗ lực do Bộ Kế hoạch Đầu tư đang thực hiện nhằm xúc tiến tính minh bạch trong các thủ tục đầu tư. Hệ thống này bao gồm các trang web cho thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng.

Trang web của Hà Nội được công bố lần đầu năm 2007, sau đó được nâng cấp và hòa nhập vào trang web Quy định điện tử Quốc gia của Việt Nam. Trang web của Thành phố Hồ chí Minh và Đà Nẵng được lần lượt công bố chính thức ngày 2/11 và 4/11/2010.

Đầu năm 2011, dự án Quy định điện tử sẽ tiến hành một chiến dịch quảng bá lớn trang web này ở cấp tỉnh và quốc gia nhằm nâng cao nhận thức về các thủ tục đầu tư tại Việt Nam trong cộng đồng đầu tư trong nước và nước ngoài.

Trang web Quy định điện tử nằm trong Chương trình Hỗ trợ kinh doanh do UNCTAD thực hiện tại một số quốc gia có mục tiêu nâng cao tính minh bạch trong các quy định và thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục và đẩy mạnh năng lực quản trị.

Việt Nam là quốc gia đầu tiên ở Châu Á và một trong nhiều quốc gia khác trên thế giới đã triển khai hệ thống quy định điện tử do UNCTAD xây dựng./.
 

Theo Vietnamplus.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)