Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

(Mic.gov.vn) - Bộ Tư pháp đang trình Chính phủ xem xét dự thảo Pháp lệnh hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), trong đó quy định cụ thể cơ quan có trách nhiệm hợp nhất, cũng như quy trình, kỹ thuật hợp nhất VBQPPL do các cơ quan Nhà nước Trung ương ban hành.


Dự thảo Pháp lệnh nêu rõ, hợp nhất văn bản là việc đưa nội dung sửa đổi, bổ sung trong văn bản sửa đổi, bổ sung vào văn bản được sửa đổi, bổ sung.

Chỉ hợp nhất văn bản sửa đổi, bổ sung với văn bản được sửa đổi, bổ sung do cùng cơ quan có thẩm quyền ban hành; đảm bảo đầy đủ, chính xác về nội dung, thời điểm có hiệu lực thi hành các quy định trong văn bản được hợp nhất mà không làm thay đổi nội dung, hiệu lực của các văn bản được hợp nhất.

Đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử

Về chủ thể có trách nhiệm hợp nhất VBQPPL, dự thảo đề xuất, Văn phòng Quốc hội chịu trách nhiệm hợp nhất VBQPPL của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản được sửa đổi, bổ sung chịu trách nhiệm hợp nhất VBQPPL của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng kiểm toán Nhà nước, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ chịu trách nhiệm tổ chức việc hợp nhất VBQPPL do mình ban hành và văn bản liên tịch do mình chủ trì soạn thảo.

Việc hợp nhất văn bản nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức, cá nhân trong việc tra cứu, áp dụng và thi hành pháp luật; góp phần tăng cường tính thống nhất, minh bạch, dễ tiếp cận của hệ thống VBQPPL, hiệu quả thi hành pháp luật.

Các VBQPPL phải được hợp nhất trong vòng 15 ngày kể từ ngày công bố văn bản sửa đổi, bổ sung. Sau đó, văn bản hợp nhất phải được gửi đăng Công báo điện tử và đăng trên Trang thông tin điện tử của Quốc hội, của cơ quan banh hành trong vòng 3 ngày kể từ ngày hoàn thành việc hợp nhất.

Riêng các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ còn có thêm thời gian 2 ngày để gửi đến các cơ quan có trách nhiệm hợp nhất văn bản trước khi tiến hành hợp nhất.

Việc quy định văn bản hợp nhất phải được đăng trên Công báo điện tử, Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành văn bản là một trong những hình thức phổ biến văn bản trên diện rộng, nhanh chóng, đơn giản, thuận tiện, hiệu quả khi sử dụng và ít tốn kém cho ngân sách nhà nước cũng như cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, việc đăng văn bản hợp nhất trên Công báo điện tử cũng khẳng định sự đảm bảo của Nhà nước về độ chính xác, tin cậy và tính chính thức của văn bản hợp nhất.

Kỹ thuật hợp nhất văn bản

Dự thảo Pháp lệnh hướng dẫn chi tiết kỹ thuật hợp nhất văn bản. Theo đó, tên của văn bản hợp nhất là tên của văn bản được sửa đổi, bổ sung; nội dung bị bãi bỏ không được thể hiện trong văn bản hợp nhất; tại cuối trang của văn bản hợp nhất phải ghi chú rõ chương, mục, điều, khoản, điểm, đoạn, cụm từ bị bãi bỏ...

Dự kiến khi Pháp lệnh có hiệu lực thi hành, trong thời hạn 1 năm, các cơ quan có trách nhiệm hoàn thành việc hợp nhất văn bản và đăng tải trên Công báo điện tử và Trang thông tin điện tử của cơ quan ban hành.

Dự thảo cũng nêu rõ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể ban hành văn bản quy định việc hợp nhất VBQPPL của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ở địa phương dựa vào các quy định của Pháp lệnh.

 

Theo Chinhphu.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)