Từ ngày 15-9-2010: Thí điểm đấu thầu qua mạng

(Mic.gov.vn) - Từ ngày 15-9-2010, việc đấu thầu qua mạng sẽ được thực hiện thí điểm tại 3 cơ quan là UBND TP Hà Nội, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam theo hướng dẫn tại Thông tư số 17/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

Theo đó, thí điểm đấu thầu qua mạng được thực hiện đối với các gói thầu dịch vụ tư vấn, mua sắm hàng hóa và xây lắp có hình thức lựa chọn nhà thầu là đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chào hàng cạnh tranh trong nước. Mỗi cơ quan thí điểm lựa chọn tối thiểu 5 gói thầu mua sắm hàng hóa, 3 gói thầu dịch vụ tư vấn, 3 gói thầu xây lắp để áp dụng thí điểm đấu thầu qua mạng.

Khi tổ chức đấu thầu qua mạng, bên mời thầu phải đăng ký tham gia vào hệ thống đấu thầu điện tử tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn để được cấp chứng thư số; nhà thầu cũng phải đăng ký tham gia vào hệ thống khi tham gia đấu thầu qua mạng để được cấp chứng thư số. Các văn bản điện tử giao dịch qua hệ thống có chữ ký số của người đại diện hợp pháp đều có giá trị pháp lý và có hiệu lực như văn bản bằng giấy.

Theo lãnh đạo Bộ Kế hoạch - Đầu tư, việc đấu thầu qua hệ thống đấu thầu điện tử (EPPS) sẽ giúp giảm thiểu chi phí giao dịch, chi phí đi lại, tiết kiệm được thời gian. Hiện nay ở Việt Nam, riêng việc mua sắm công chiếm khoảng 40% GDP và EPPS sẽ giúp giảm 10% - 20% giá thành. Kinh nghiệm từ Hàn Quốc cho thấy, nhờ áp dụng EPPS, Hàn Quốc đã tiết kiệm được khoảng 3,2 tỷ USD mỗi năm. Tình trạng tham nhũng cũng được giảm thiểu, do EPPS tạo ra thông tin thông suốt và minh bạch cũng như tăng cường khả năng tiếp cận thông tin và dịch vụ cho mọi nhà thầu.

Theo Sài gòn Giải phòng Online

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)