Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện việc giao dịch điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài

(Mic.gov.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc thống nhất triển khai giao dịch văn bản điện tử đối với công tác tuyển sinh đi học nước ngoài nhằm giảm thiểu việc sử dụng văn bản giấy, tiết kiệm thời gian, chi phí in ấn và cước phí bưu điện, góp phần thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và xử lý công việc của cơ quan.

Theo đó, toàn bộ các thông báo tuyển sinh đi học nước ngoài do Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì tuyển sinh được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Bộ (www.moet.gov.vn) và Cục Đào tạo với nước ngoài (www.vied.vn) và bản điện tử (scan) thông báo tuyển sinh được gửi bằng thư điện tử đến các cơ quan được ghi trong phần nơi nhận của thông báo tuyển sinh. Văn bản điện tử có giá trị tương đương như văn bản giấy. Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ GD-ĐT không gửi bản giấy qua bưu điện cho các cơ quan liên quan như trước đây nữa.

Đối với các thông báo tuyển sinh cho các chương trình học bổng do nước ngoài trực tiếp chủ trì tuyển sinh, Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ GD-ĐT sẽ chỉ hỗ trợ phía nước ngoài và ứng viên Việt Nam có nhu cầu dự tuyển trong việc đưa các thông tin này lên các website www.moet.gov.vnwww.vied.vn.

Các giao dịch giữa Cục Đào tạo với nước ngoài và ứng viên sẽ thực hiện chủ yếu bằng thư điện tử để giảm thiểu các chi phí liên lạc và nâng cao hiệu quả công việc.
 

P. Bình – Theo thông báo số 191/TB-BGDĐT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)