Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khoá XII

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày, 24-10-2009, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để thảo luận về dự án Luật viễn thông.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên điều khiển phiên họp.

Quốc hội đã nghe Uỷ viên Uỷ ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Đặng Vũ Minh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật viễn thông.

Sau đó, Quốc hội đã thảo luận về dự án Luật trên.

Trong buổi làm việc đã có 8 vị đại biểu Quốc hội của 8 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phát biểu. Các ý kiến thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

- Về phạm vi điều chỉnh của dự án luật;

- Vấn đề quản lý cạnh tranh và phát triển thị trường về viễn thông;

- Dịch vụ viễn thông công ích;

- Về quản lý tài nguyên viễn thông;

- Cơ sở hạ tầng viễn thông và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật;

- Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông;

- Về vấn đề quỹ viễn thông công ích;

- Phí quyền hoạt động viễn thông;

- Pháp nhân tham gia hoạt động viễn thông;

- Vấn đề bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Về thanh tra chuyên ngành viễn thông…

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Kiên phát biểu kết thúc phiên họp.

Chủ nhật,ngày 25-10-2009, Quốc hội nghỉ. Thứ hai, ngày 26-10-2009, Buổi sáng quốc hội thảo luận tại Hội trường về dự án Luật tần số vô tuyến điện. Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại tổ.

Theo http://www.na.gov.vn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)