Công bố Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020

(Mic.gov.vn) - Chiều ngày 27/11, tại TP. Đà Nẵng, Hội nghị Bộ trưởng Viễn thông và Công nghệ thông tin ASEAN lần thứ 15 đã công bố Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020 (AIM 2020).


 Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN thông qua Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020


Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020 (AIM 2020) là văn kiện có tính chất định hướng cho các hoạt động hợp tác và phát triển ICT giữa các nước ASEAN trong giai đoạn từ 2016-2020. Văn kiện này được đánh giá là thể hiện tầm nhìn chiến lược của các Bộ trưởng ASEAN cũng như minh chứng cho sự phát triển năng động của lĩnh vực ICT với vai trò là một lĩnh vực hợp tác hội nhập tiên phong để kết nối nền kinh tế, góp phần vào sự phát triển và thịnh vượng chung của khu vực giai đoạn hậu 2015 – giai đoạn của một Cộng đồng chung ASEAN. 
 
"Kế hoạch tổng thể ICT ASEAN 2020 (AIM 2020) về cơ bản đề ra những mục tiêu ưu tiên hợp tác, phát triển và lộ trình hiện thực hoá các mục tiêu đó trong 5 năm tới”, Bộ trưởng Bộ TT&TT Việt Nam Nguyễn Bắc Son phát biểu cho biết tại buổi Họp báo thông báo kết quả Hội nghị  ASEAN TELMIN 15. 
 
 
Bộ trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN thông qua Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020
 
Với tinh thần đó, các Bộ trưởng ASEAN đã thống nhất tầm nhìn đến năm 2020 là thúc đẩy ASEAN trở thành nền kinh tế phát triển an toàn, bền vững dựa trên nền tảng số và góp phần tạo nên Cộng đồng ASEAN hội nhập và phát triển toàn diện, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết thêm.
 
Để hiện thực hóa các mục tiêu đến năm 2010, Kế hoạch tổng thể về ICT ASEAN 2020 đề ra 8 định hướng chiến lược ưu tiên triển khai lần lượt theo lộ trình 5 năm (2016-2020). 8 định hướng chiến lược đó là: ICT đối với việc chuyển đổi và phát triển kinh tế; Hội nhập và nâng cao vai trò của con người thông qua ICT; Đẩy mạnh sáng tạo; Phát triển cơ sở hạ tầng ICT; Phát triển nguồn nhân lực; Một thị trường ICT chung; Các nội dung và thông tin truyền thông mới; An toàn an ninh thông tin.
 
* Trong khuôn khổ Hội nghị ASEAN TELMIN 15, chiều ngày 27/11, tại TP. Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã có các buổi tiếp và hội đàm song phương với đoàn Bộ trưởng các nước: Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc.
 
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hội đàm song phương và chụp ảnh lưu niệm với đoàn Bộ Khoa học, CNTT và hoạch định tương lai Hàn Quốc
 
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hội đàm song phương và chụp ảnh lưu niệm với Bộ trưởng Bộ Truyền thông và CNTT Singapore
 
 
 
 Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son hội đàm song phương và chụp ảnh lưu niệm đoàn Bộ Công nghiệp CNTT Trung Quốc
 
 

Mạnh Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)