Thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu

(Mic.gov.vn) - Bộ TT&TT vừa có quyết định thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu.


 Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu được ra mắt ngày 12/9/2013. (Nguồn: baoxaydung.com.vn)

Quyết định số 1837/QĐ-BTTTT do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn ký ngày 30/10/2015 nêu rõ, Thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí số 224/GP-BTTTT ngày 18/6/2013 đã cấp cho Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu vì không đủ điều kiện hoạt động.
 
Chủ tịch Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực và nhân tài Việt Nam có trách nhiệm thu hồi Giấy phép hoạt động báo chí của Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu nộp về Bộ TT&TT (qua Cục Báo chí) trước ngày 15/11/2015.
 
Trước đó, kết luận kiểm tra của Ban Kiểm tra Trung ương Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực nhân tài Việt Nam đối với tạp chí này cho thấy, hiện nay Tạp chí Doanh nghiệp, Doanh nhân và Thương hiệu không có người đứng đầu, nội bộ mất đoàn kết kéo dài không thể khắc phục; giao cho đơn vị ngoài tổ chức in bài, ảnh, tổ chức biên tập, xuất bản tạp chí; không đủ điều kiện để tiếp tục hoạt động./.

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)