Bộ TT&TT làm việc với TP.Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Quy hoạch báo chí

(Mic.gov.vn) - Hôm nay 17/10/2015, tại trụ sở Bộ, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã chủ trì buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí theo tinh thần Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 (Đề án Quy hoạch báo chí).


Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.Hà Nội 

Tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND TP.Hà Nội, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đã nghe lãnh đạo UBND TP.Hà Nội báo cáo về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Thành phố theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí và những kiến nghị, đề xuất với Chính phủ, Bộ TT&TT trong việc triển khai thực hiện.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt lãnh đạo Bộ TT&TT, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đánh giá cao sự chủ động, trách nhiệm của UBND TP.Hà Nội trong việc triển khai xây dựng quy hoạch, phương án sắp xếp báo chí của Thành phố theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí. UBND TP.Hà Nội đã có bước đi, lộ trình cụ thể theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Đề án Quy hoạch báo chí đã được Bộ Chính trị bàn nhiều lần, Trung ương cho ý kiến và Thủ tướng yêu cầu các địa phương, đơn vị, Bộ, ngành phải triển khai ngay theo đúng tinh thần Đề án.

Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nêu rõ mục tiêu của Quy hoạch báo chí là sắp xếp các cơ quan báo chí phù hợp, khắc phục tình trạng chồng chéo, đầu tư dàn trải, buông lỏng quản lý, hoạt động xa rời tôn chỉ mục đích để đưa báo chí phát triển mạnh lên. Do vậy, Thứ trưởng đề nghị UBND TP.Hà Nội khi tiến hành sắp xếp cần xem xét kỹ tờ báo nào thường vi phạm, xa rời tôn chỉ mục đích và phải gắn với việc xác định trách nhiệm lãnh đạo quản lý của các cấp ủy đảng và chính quyền, nhất là người đứng đầu cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí. 

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng và các đơn vị chức năng thuộc Bộ đã thẳng thắn trao đổi, gợi mở một số vấn đề UBND TP.Hà Nội cần tập trung sắp xếp, quy hoạch lại báo chí trên địa bàn, tránh chồng chéo, lãng phí nguồn lực góp phần thúc đẩy báo chí Thành phố phát triển ổn định.

Đặc biệt, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP.Hà Nội trong quá trình sắp xếp, quy hoạch báo chí trên địa bàn Thủ đô cần quán triệt quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của Đảng trong phát triển sự nghiệp báo chí và theo tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí: "Về phương án sắp xếp cụ thể đối với các loại hình báo chí, cần phân loại, phân định, xác định rõ thời gian, mức độ thực hiện, cần có trọng tâm, trọng điểm, chú ý tính đặc thù của một số cơ quan báo chí có số lượng phát hành, số lượng công chúng lớn, có ảnh hưởng xã hội rộng, có lộ trình, bước đi cụ thể, chặt chẽ, chắc chắn theo tinh thần việc dễ làm trước, việc khó làm sau…”.

Cũng tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị UBND TP.Hà Nội sắp xếp, quy hoạch báo chí Thủ đô theo đúng lộ trình và báo cáo với Thường trực Thành ủy, Thường trực UBND TP.Hà Nội để tiến hành sắp xếp theo tinh thần Đề án Quy hoạch, việc dễ làm trước, việc khó làm sau, chú trọng công tác tư tưởng, giải pháp tài chính, giải pháp với những người làm báo không còn chỗ làm việc khi giảm dần các cơ quan báo chí, bảo đảm không gây ra xáo trộn lớn, phức tạp; quan tâm, tạo điều kiện cho báo chí phát triển ổn định, bền vững. Và mục tiêu của Đề án Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 nhằm đưa báo chí phát triển mạnh lên, vì vậy, UBND TP.Hà Nội cần xác định rõ trong quy hoạch báo chí Thủ đô cái gì cần đầu tư thì phải tập trung đầu tư bài bản, có trọng tâm, trọng điểm và đạt kết quả cao, tránh lãng phí nguồn lực, thúc đẩy tờ báo phát triển mạnh lên.
 
Cũng trong buổi sáng, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã làm việc với Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí của Liên hiệp Hội. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn đề nghị Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam cần bám sát vào Đề án Quy hoạch báo chí để sắp xếp báo, tạp chí thuộc Liên hiệp Hội cho phù hợp và hiệu quả.
 
 
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vè Đề án Quy hoạch báo chí
 
Buổi chiều cùng ngày, làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về phương án sắp xếp, quy hoạch báo chí thuộc hệ thống Trung ương Đoàn, Thứ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tập trung nguồn lực, đầu tư cho tờ báo chính là tờ báo Tiền Phong - cơ quan ngôn luận của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Và cơ quan chủ quản Trung ương Đoàn phải kiên quyết chấn chỉnh sai phạm, không thể để tình trạng này xảy ra như trong thời gian vừa qua; phải thực hiện đúng tôn chỉ mục đích; cắt giảm các ấn phẩm phụ không cần thiết, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ… 
 
Thứ trưởng Trương Minh Tuấn nhấn mạnh: Trong quá trình sắp xếp, quy hoạch lại hệ thống báo chí thuộc Trung ương Đoàn phải bám sát định hướng và tinh thần Đề án Quy hoạch báo chí, điều chỉnh lại các cơ quan báo chí trực thuộc theo hướng tinh, gọn để báo chí Trung ương Đoàn phát triển mạnh hơn, bền vững hơn và trở thành cơ quan báo chí mạnh trên phạm vi toàn quốc. 
 
Trước đó, Bộ TT&TT đã làm việc với cơ quan chủ quản báo chí của các địa phương: Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, TP.Hồ Chí Minh, TP.Cần Thơ về Quy hoạch báo chí.
 
Bộ TT&TT sẽ báo cáo Thủ tướng việc triển khai Đề án này trước ngày 30/10/2015.

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)