Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia làm việc với Báo VietNamNet

(Mic.gov.vn) - Sáng nay, ngày 22/7/2015, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia đã làm việc với Báo VietNamNet về hiện trạng triển khai chung và kế hoạch, lộ trình chuyển đổi IPv6  cho hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ của Báo. Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng chủ trì buổi làm việc.


Ban công tác thúc đẩy IPv6 quốc gia làm việc với báo VietNamNet.

Theo báo cáo của VietNamNet, trong thời gian qua, để thúc đẩy quá trình chuyển đổi ở đơn vị, VietNamNet đã tổ chức đánh giá đầy đủ về ảnh hưởng của quá trình chuyển đổi IPv4\IPv6 đối với những hoạt động, sản phẩm, dịch vụ của mình; Lập kế hoạch lộ trình chuyển đổi dịch vụ nội dung số hỗ trợ song song IPv4\IPv6 phù hợp với lộ trình chung của quốc gia; Tổ chức và phối hợp tham gia các khóa đào tạo, bám sát lộ trình. Ngoài ra VietNamNet cũng đã kết nối IPv6 đến các ISP để cung cấp dịch vụ nội dung số/báo điện tử đã hỗ trợ IPv6.
 
Đối với trang thiết bị đầu cuối, đại diện VietNamNet cũng cho biết VietNamNet cũng đã thực hiện các cuộc khảo sát trên hệ thống dựa trên các tiêu chí về khả năng hỗ trợ IPv6 của các thiết bị mạng, hỗ trợ IPv6 của các thiết bị, máy chủ (bao gồm các server phục vụ dịch vụ DNS, web, mail và mức độ hỗ trợ IPv6 của các thiết bị đầu cuối…tuy nhiên có một số máy trạm cũ trong quá trình chuyển đổi, có thể phải thay thế..
 
Trong giai đoạn tiếp theo VietNamNet sẽ thực hiện thử nghiệm trên các hệ thống mạng lõi, các thiết bị mạng, đồng thời phối hợp với các nhà cung cấp dịch vụ mạng VNPT kích hoạt dual –stack trên các Router.
 
Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng đánh giá cao nỗ lực của VietNamNet trong quá trình triển khai và chuyển đổi IPv6 trong thời gian qua. Thứ trưởng cũng yêu cầu, đến hết năm 2016 VietNamNet phải chuẩn bị ứng dụng kỹ thuật sẵn sàng cho việc chuyển đổi. Tuy nhiên, kế hoạch này cần phải đồng bộ từ nhà mạng, khách hàng cho tới các nhà cung cấp dịch vụ.
 
Trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Nam Thắng yêu cầu VietNamNet cần làm tốt những nội dung sau: Với tư cách là cơ quan báo chí thuộc Bộ, VietNamNet cần làm tốt công tác thông tin tuyên truyền cho cán bộ công nhân viên trong ngành, các nhà sản xuất thiết bị, doanh nghiệp viễn thông…; Xây dựng kế hoạch chuyển đổi IPv4/IPv6 cụ thể, phân kỳ từng giai đoạn thực hiện, phải có kế hoạch trung hạn và gắn với đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật sẵn sàng cho chuyển đổi; Phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, đặc biệt là Ban công tác để xây dựng phương án kỹ thuật, tiêu chuẩn để thực hiện quá trình chuyển đổi nhanh chóng, thuận lợi.
 
Theo kế hoạch, Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia sẽ tiếp tục làm việc cùng các đơn vị như, báo VNExpress và Tổng công ty MobiFone để đánh giá, rà soát hiện trạng chuyển đổi IPv6 tại các đơn vị này.
 

Thu Hương

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)