Bộ TTTT đề nghị các Bộ, ngành, địa phương gắn liền ứng dụng CNTT với nâng cao hiệu quả hoạt động

(Mic.gov.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có công văn gửi các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị các cơ quan này rà soát, đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT gắn với việc nâng cao hiệu quả hoạt động và tuân thủ các quy định của pháp luật về đầu tư và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư các dự án ứng dụng CNTT.


Ảnh minh họa

Đồng thời, các Bộ, ngành, địa phương cũng cần đánh giá tác động của CNTT đối với việc hoàn thành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan mình, bao gồm dịch vụ hành chính công, năng suất, hiệu quả lao động, đổi mới tổ chức, lao động.
 
Công văn cũng nêu, trong quá trình triển khai đánh giá hoạt động ứng dụng CNTT và hiệu quả ứng dụng CNTT tại Bộ, ngành, địa phương mình, nếu có khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề nghị Bộ, ngành, địa phương có công văn văn phản ánh gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông để tổng hợp, phối hợp với các cơ quan có liên quan xem xét, đề xuất giải pháp xử lý.
 
Công văn kiến nghị, đề xuất (nếu có) đề nghị gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 20/4/2015.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)