Lùi thời hạn chuyển giao Cục Bưu điện Trung ương về Bộ TT&TT

(Mic.gov.vn) - Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết, Bộ TT&TT đã quyết định lùi thời hạn chuyển giao Cục Bưu điện Trung ương từ VNPT về Bộ TT&TT đến ngày 30/6/2015.


 Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Trước đó, Cục Bưu điện Trung ương được dự kiến chuyển về Bộ TT&TT từ 01/4/2015. Bộ TT&TT lùi thời hạn để đảm bảo thông suốt hoạt động liên lạc và việc chuyển giao được chuẩn bị kỹ lưỡng, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết.
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, trong quá trình hoàn tất các công việc chuẩn bị chuyển giao, VNPT vẫn quản lý và phải đảm bảo thông suốt, đáp ứng thông tin liên lạc của Cục Bưu điện Trung ương.
 
Ngày 12/3/2015 vừa qua, Bộ TT&TT đã công bố quyết định điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Cường, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam, giữ chức Cục trưởng Cục Bưu điện Trung ương. Quyết định có hiệu lực thi hành từ 01/4/2015.
 
Theo Nghị định 132/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ TT&TT, Cục Bưu điện Trung ương đang trực thuộc VNPT sẽ trở thành đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT. 
 

ICTPress

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)