Phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 18/12/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức phiên họp  Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chủ trì phiên họp. Tham dự Phiên họp còn có Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng, đại diện các cục, vụ liên quan của Bộ.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp

Mở đầu Phiên họp, ông Phạm Mạnh Lâm – Chánh Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông đã công bố Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ. Theo đó, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son là Trưởng Ban chỉ đạo, Thứ trưởng Nguyễn Minh Hồng là Phó Trưởng Ban cùng 04 ủy viên thường trực và các ủy viên khác. Thường trực Ban chỉ đạo gồm có Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban và 4 ủy viên thường trực. Trung tâm Thông tin Bộ Thông tin Truyền thông là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo.
 
Theo Quyết định, Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo, xây dựng, thực hiện kế hoạch ứng dụng CNTT trong Bộ; Kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả ứng dụng CNTT của Bộ; Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban Quốc gia về ứng dụng CNTT…
 
Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nêu rõ, mục đích của phiên họp đầu tiên của Ban chỉ đạo là nhằm đánh giá lại thực trạng hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ, đưa ra những định hướng lớn nhằm quán triệt Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào hoạt động của Bộ, đồng thời đưa ra những nhiệm vụ cụ thể về ứng dụng CNTT để triển khai trong năm 2015 và giai đoạn 2016-2020. Bộ trưởng nhấn mạnh, Bộ Thông tin và Truyền thông là Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực, tác động đến cuộc sống của mọi người dân một cách sâu sắc. Truyền hình, Internet, di động là những dịch vụ không thể ngừng cung cấp trong một giây, một phút, vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông phải đi đầu, gương mẫu trong ứng dụng CNTT.
 
Tại phiên họp, các đại biểu đã cùng thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT của Bộ và dự thảo Chương trình hành động của Bộ Thông tin và Truyền thông triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.
 
Về hiện trạng ứng dụng CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Trần Vũ Hà – Quyền Giám đốc Trung tâm Thông tin cho biết, năm 2013, xếp hạng ICT Index của Bộ đứng thứ 6, Trang thông tin điện tử đứng thứ 4, Đánh giá xếp hạng ứng dụng CNTT đứng thứ 5, Chỉ số hiện đại hóa hành chính xếp thứ nhất, 80% đơn vị trực thuộc Bộ có trang/cổng thông tin điện tử. Hệ thống quản lý văn bản điều hành của Bộ có hơn 2.000 người sử dụng thuộc 46 đơn vị thuộc Bộ, trung bình một năm Bộ nhận được 40.000 văn bản đến và gửi đi 14.000 văn bản. Hệ thống thư điện tử của Bộ hiện có hơn 2.250 tài khoản. Cổng Thông tin điện tử của Bộ tính đến tháng 7/2014 có gần 95 triệu lượt truy cập, trung bình khoảng 13 triệu lượt truy cập/tháng, tăng 44% so với 2013. Tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc trong hoạt động ứng dụng CNTT của Bộ, cụ thể: Thông tin trên website Bộ chưa tích hợp với thông tin trên các trang tin điện tử của các đơn vị khác thuộc Bộ, nhất là dịch vụ công trực tuyến để tạo thành Cổng Thông tin điện tử của Bộ. Các hệ thống ứng dụng CNTT của các đơn vị trong Bộ chưa có kết nối liên thông để chia sẻ tài nguyên, dữ liệu và thông tin…
 
Phát biểu kết luận Phiên họp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son yêu cầu cần tiếp thu ý kiến đóng góp để hoàn thiện Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo ứng dụng CNTT để sớm ban hành vào cuối tháng 12/2014, trong đó chú ý phân vai rõ ràng giữa ủy viên thường trực và tổ giúp việc, cần phân công rõ ràng, không chồng chéo, không sót việc. Trung tâm Thông tin cần lưu ý phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để phân vai cho đúng. Chương trình hành động của Bộ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị cần được ban hành muộn nhất là cuối tháng 2/2015, phù hợp với Chương trình hành động của Chính phủ, mục tiêu cụ thể là: 100% đơn vị thuộc Bộ có trang thông tin điện tử; xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung; tiến tới quản lý doanh nghiệp trên mạng. Bộ trưởng nhấn mạnh, cần phấn đấu để Bộ Thông tin và Truyền thông luôn đi đầu, xếp tốp đầu về ứng dụng CNTT, khẳng định vai trò chủ lực của Bộ trong hoạt động ứng dụng CNTT.
 

Giang Phạm

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)