Thu hồi Giấy phép ấn phẩm Dòng đời

(Mic.gov.vn) - Ngày 12/12/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã ký ban hành Quyết định số 1881/QĐ-BTTTT về việc thu hồi Giấy phép xuất bản số phụ đối với ấn phẩm Dòng đời của báo Nông thôn Ngày nay.

Theo đó, Bộ Thông tin và Truyền thông quyết định thu hồi Giấy phép số phụ 127/GP-BTTTT ngày 17/01/2014 mà Bộ Thông tin và Truyền thông cấp cho báo Nông thôn Ngày nay xuất bản ấn phẩm Dòng đời vì ấn phẩm có nội dung không đúng tôn chỉ, mục đích, vi phạm các quy định của pháp luật về báo chí trong thời gian dài, mặc dù đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí nhắc nhở, đề nghị khắc phục.
 
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 

D.M

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)