Bộ TT&TT triển khai Quyết định 1984/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

(Mic.gov.vn) - Ngày 04/12, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã nghe báo cáo về  phương án triển khai Quyết định 1984/QĐ-TTg ngày 31/10/2014 của Thủ tướng Chính phủ từ các đơn vị liên quan thuộc Bộ. Buổi làm việc do Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn chủ trì.


Buổi làm việc do Thứ trưởng Trương Minh Tuấn chủ trì

Quyết định 1984/QĐ-TTg phê duyệt Đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 – 2020 với mục tiêu cụ thể: Bảo đảm hầu hết các địa bàn trọng điểm được cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet với chất lượng phù hợp, đồng thời mở rộng địa bàn cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình chất lượng cao đến nhiều loại thiết bị đầu cuối khác nhau; bảo đảm hệ thống có khả năng phục vụ tới 200.000 người sử dụng dịch vụ đồng thời. Hướng tới trung bình mỗi ngày có trên 1 triệu lượt người truy cập dịch vụ; hệ thống cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phải bảo đảm chuyển tải tối thiểu 10 kênh chương trình truyền hình (trong đó bao gồm kênh truyền hình VTV4 của Đài Truyền hình Việt Nam, kênh truyền hình đối ngoại đa phương tiện VTC10 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC, kênh truyền hình VNEWS của Thông tấn xã Việt Nam) và 4 kênh chương trình phát thanh để phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài (trong đó bao gồm các kênh phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam).
 
Tổng kinh phí dự kiến thực hiện Đề án là 411.668 triệu đồng.
 
Theo Quyết định, Bộ Thông tin và Truyền thông được giao chủ trì tổ chức triển khai thực hiện Đề án đã được phê duyệt và hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả, hiệu quả cung ứng dịch vụ; xây dựng và ban hành các Quy chuẩn kỹ thuật và các quy định về chất lượng dịch vụ, các phương pháp đánh giá khoa học về hiệu quả kinh tế, kỹ thuật và tác động của dịch vụ đối với cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài; phê duyệt yêu cầu kỹ thuật cung ứng dịch vụ làm cơ sở để xây dựng và ban hành hệ thống các tiêu chí lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam tại nước ngoài đủ yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm, hệ thống kỹ thuật, truyền dẫn, tài chính... đảm bảo cung ứng dịch vụ ổn định, liên tục và hiệu quả; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan lập và phê duyệt kế hoạch đấu thầu, giá gói thầu, tổ chức và triển khai các bước, quy trình đấu thầu lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài giai đoạn 2015 - 2020; hàng năm xây dựng dự toán kinh phí thực hiện đề án cung ứng dịch vụ phát thanh, truyền hình qua mạng internet phục vụ người Việt Nam tại nước ngoài gửi Bộ Tài chính tổng hợp theo quy định; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức lựa chọn các chương trình phát thanh, truyền hình quảng bá của các đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương để truyền tải lên mạng internet phục vụ người Việt Nam ở nước ngoài, đảm bảo tính chính trị, văn hóa, dân tộc và theo đúng định hướng thông tin đối ngoại của Đảng và Nhà nước; chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khảo sát, đánh giá hiệu quả dịch vụ; hướng dẫn tổ chức triển khai cung ứng dịch vụ; tổ chức lập, phê duyệt kế hoạch, dự án cụ thể để thực hiện Đề án; tổ chức quản lý, giám sát quá trình thực hiện cung ứng dịch vụ.

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)