Việt Nam và Bê-la-rút ký kết Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 27/11/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam Nguyễn Minh Hồng, thay mặt cho Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Thông tin Bê-la-rút Lylia Stanislavovna Ananich, thay mặt cho Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút đã ký kết Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2014-2016.


Lễ ký kết Kế hoạch hành động triển khai Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Bê-la-rút về hợp tác trong lĩnh vực thông tin và truyền thông giai đoạn 2014-2016.

Theo đó, Việt Nam và Bê-la-rút nhất trí phát triển các hoạt động song phương và mối liên hệ công tác giữa in ấn và phương tiện truyền thông đại chúng điện tử của hai nước; trao đổi dữ liệu nghe nhìn, hình ảnh, slide và các ấn phẩm trong giới hạn hợp tác song phương và tuân thủ theo các quy định bản quyền tại nước đó; trao đổi các đoàn phóng viên báo chí sang thăm, viết bài về mối quan hệ hợp tác hữu nghị, tuyên truyền và giới thiệu trên các phương tiện thông tin đại chúng về đất nước, con người và tình hữu nghị giữa hai nước; tiến hành các cuộc họp giữa những người đứng đầu cũng như các chuyên gia của Bộ Thông tin và Truyền thông nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Bộ Thông tin nước Cộng hòa Bê-la-rút để thực hiện có hiệu quả kế hoạch hiện tại, và thảo luận về các vấn đề hợp tác thông tin song phương được quan tâm...

Nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Bê-la-rút của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Việt Nam và Bê-la-rút cũng đã ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng như: Biên bản hợp tác giữa Ban Đối ngoại trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Văn phòng Tổng thống Cộng hòa Bê-la-rút; Thỏa thuận về hợp tác địa phương giữa UBND tỉnh Quảng Nam Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Ủy ban Chấp hành tỉnh Mô-ghi-lốp Cộng hòa Bê-la-rút.../.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)