Đình chỉ phát hành 2 cuốn sách vi phạm

(Mic.gov.vn) - Đó là hai cuốn sách: “Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (năm 2002, năm 2006 và năm 2007); So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt (dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học).


Ngày 20/11/2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ TT&TT đã có văn bản gửi NXB Tư pháp đình chỉ phát hành, thu hồi cuốn sách “Bộ luật Lao động và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động (năm 2002, năm 2006 và năm 2007)” do NXB Tư pháp xuất bản. Văn bản cũng yêu cầu, NXB Tư pháp có báo cáo giải trình về quá trình xuất bản cuốn sách dẫn đến sai phạm gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành trước ngày 28/11/2014 để Cục có căn cứ xem xét xử lý.
 
Cùng ngày, Cục Xuất bản, In và Phát hành và cuốn sách cũng đã có văn bản gửi NXB Lao động đình chỉ phát hành cuốn sách “So sánh và ẩn dụ trong ca dao trữ tình của người Việt (dưới góc nhìn ngôn ngữ - văn hóa học)” của tác giả Hoàng Kim Ngọc do NXB Lao động xuất bản, để thay áo bìa; Đăng đính chính trên phương tiện thông tin đại chúng. Văn bản cũng yêu cầu, NXB Lao động kiểm điểm khâu biên tập, đọc duyệt xuất bản phẩm trước khi phát hành. Có văn bản giải trình và báo cáo kết quả xử lý gửi về Cục Xuất bản, In và Phát hành trước ngày 27/11/2014.
 
 

PV

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)