Đình chỉ phát hành cuốn sách “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”

(Mic.gov.vn) - Ngày 17/11/2014, Cục Xuất bản, In và Phát hành (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã ban hành Quyết định số 5328/QĐ-CXBIPH đình chỉ phát hành cuốn sách “Bộ Luật dân sự và văn bản hướng dẫn thi hành 2014”, Quốc Cường sưu tầm và hệ thống, biên tập Hồ Phương Lan do NXB Lao động – Xã hội xuất bản.


Ảnh minh họa

Lý do bị thu hồi là bìa 1 của cuốn sách sử dụng hình ảnh minh họa không phù hợp với nội dung cuốn sách. Theo Quyết định trên, Cục Xuất bản, In và Phát hành yêu cầu NXB Lao động – Xã hội chịu trách nhiệm thu hồi, quản lý và có biện pháp xử lý đối với toàn bộ số sách thu hồi.
 
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.

Cùng ngày, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã có công văn gửi các Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phối hợp kiểm tra việc thu hồi cuốn sách trên của NXB Lao động – Xã hội tại địa bàn. Đồng thời, Cục Xuất bản, In và Phát hành gửi công văn đề nghị Vụ Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chỉ đạo hệ thống thư viện trên toàn quốc kiểm tra, rà soát, không lưu trữ, không luân chuyển và không phục vụ bạn đọc cuốn sách trên.
 

 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)