Tước quyền sử dụng giấy phép 01 tháng trang megafun.vn

(Mic.gov.vn) - Ngày 29/10/2014, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC, do đăng bài “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên trang thông tin điện tử http://megafun.vn của Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính:


1-Thực hiện không đúng quy định trong Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp. Hành vi này được quy định xử phạt hành chính tại điểm a, khoản 1, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

2-Hành vi vi phạm được quy định xử phạt hành chính tại điểm a, khoản 4, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Tổng số tiền xử phạt đối với hai hành vi vi phạm hành chính nêu trên là 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).

Hình thức phạt bổ sung: Tước quyền sử dụng giấy phép 01 tháng, được quy định tại điểm b, khoản 5, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Quyết định trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Công ty Phần mềm và Truyền thông VASC phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
 
Xử phạt trang baomoi.vn 10 triệu đồng

Cùng ngày, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử - Bộ TT&TT cũng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty Cổ phần công nghệ EPI, do đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Đăng bài “Nếu có con trai, tôi cấm nó yêu gái Hải Phòng” trên trang thông tin điện tử http://baomoi.vn của Công ty Cổ phần công nghệ EPI, thực hiện không đúng quy định trong giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp.

Hành vi trên được quy định xử phạt tại điểm a, khoản 2, Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, CNTT và tần số vô tuyến điện.

Số tiền xử phạt 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Công ty Cổ phần công nghệ EPI phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)