Năm 2017, Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao

(Mic.gov.vn) - Thông tin Việt Nam sẽ chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao vào ngày 01/01/2017 đã được Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng xác nhận tại cuộc họp Ban chỉ đạo Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao (MNP) tại Việt Nam (Đề án).


Mô hình hệ thống MNP

Theo đó, Thứ trưởng cũng khẳng định, Đề án giúp Việt Nam sử dụng kho số hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp sẽ phải thường xuyên nâng cao chất lượng, giảm giá thành, giảm giá cước và sử dụng hiệu quả kho số. Đồng thời, người sử dụng sẽ được hưởng lợi nhiều nhất, tiện ích khi mỗi người có một số di động gắn với mình và không phụ thuộc vào nhà mạng nào.

Tại buổi làm việc, đại diện Ban chỉ đạo Đề án cho biết: Trung tâm chuyển mạng quốc gia kết nối đến mạng viễn thông của tất cả các doanh nghiệp thông tin di động, doanh nghiệp cố định và doanh nghiệp viễn thông cung cấp cổng báo hiệu tập trung. Trung tâm này sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ MNP dưới kết nối và quy trình tập trung đồng bộ; cung cấp thông tin định tuyến về thuê bao chuyển mạng cho các doanh nghiệp viễn thông; trung chuyển bản tin trao đổi giữa các doanh nghiệp và giám sát việc chấp hành của doanh nghiệp đối với các quy định về việc cung cấp dịch vụ MNP.
 
 
Quy trình cung cấp dịch vụ chuyển mạng
 
Dự kiến, việc xây dựng và kết nối Trung tâm chuyển mạng quốc gia với các doanh nghiệp viễn thông sẽ hoàn thành trước 30/6/2015. Thời gian thử nghiệm dịch vụ MNP kéo dài ít nhất 6 tháng trước khi đưa vào triển khai chính thức .
 
Buổi làm việc đã thảo luận các nội dung cơ bản triển khai, thực hiện Đề án MNP và thông qua phân công nhiệm vụ thành viên Ban chỉ đạo.

Đây là buổi họp đầu tiên của Ban chỉ đạo Đề án sau Quyết định số 1316/QĐ-BTTTT ngày 15/9/2014 của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc thành lập Ban chỉ đạo Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam. Ngày 23/9/2013, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có quyết định số 1178/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án triển khai dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.
 

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)