Bộ TT&TT giao ban quản lý nhà nước quý III/2014

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 6/10/2014, tại trụ sở Bộ, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đã chủ trì Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý III/2014. Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ TT&TT; đại diện Vụ Kinh tế ngành - Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ TT&TT; đại diện Văn phòng Bộ tại Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh (thông qua cầu truyền hình trực tuyến).


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong quý III, công tác quản lý nhà nước của Bộ TT&TT tiếp tục được duy trì tốt trên các lĩnh vực của ngành TT&TT. Bộ đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành 06 quyết định; trình Bộ Chính trị dự thảo Đề án Quy hoạch Báo chí toàn quốc đến năm 2020; trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 07 đề án. Tiếp tục tập trung hoàn thiện dự thảo Luật An toàn thông tin; xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi, Chỉ thị của Ban Bí thư về Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới, Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị. Triển khai quyết liệt công tác chỉ đạo tái cơ cấu các doanh nghiệp nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông; hoàn thành công tác chia tách Đài THKTS VTC và Tổng công ty VTC; tổ chức bàn giao MobiFone, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông về Bộ và ổn định cơ cấu, tổ chức, nhân sự của các đơn vị mới.
 
Đặc biệt, trong thời gian qua, Bộ đã chỉ đạo tập trung thông tin, tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo, nhất là việc Trung Quốc hạ đặt và rút giàn khoan Hải Dương 981 và tàu hộ vệ khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam; tổ chức các cuộc Triển lãm bản đồ và tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại một số tỉnh, thành phố; phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân trong việc hỗ trợ hoạt động tại các Điểm Bưu điện - Văn hóa thuộc huyện đảo Trường Sa; bàn giao thiết bị thông tin liên lạc của chiến dịch “Kết nối Biển Đông” cho Đà Nẵng, Quảng Ninh, Quảng Nam.
 
Tại hội nghị, đại diện các doanh nghiệp VNPT, Viettel, Vietnam Post, VTC đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong 9 tháng qua. Theo đó, lợi nhuận của tập đoàn VNPT đạt được 93% kế hoạch, các công ty con đạt 141% kế hoạch. Viettel doanh thu đạt 142 nghìn tỷ tăng 27% so với năm 2013, cuối năm phấn đấu đạt 196 nghìn tỷ. Lợi nhuận đạt 34 nghìn tỷ, cuối năm phấn đấu 40 nghìn tỷ. Doanh thu của Vietnam Post đạt 64% kế hoạch đề ra, chi phí đạt 62%, chênh lệnh thu chi đạt 12%. Tổng công ty VTC đạt 68% kế hoạch, một số công trình hoàn thành. Lợi nhuận đã đạt 100% kế hoạch đăng ký với Bộ.

Cũng tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ TT&TT đã trả lời các đề xuất, kiến nghị liên quan của các doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị tiếp tục định hướng công tác tuyên truyền bám sát một số sự kiện lớn của đất nước; tập trung hoàn thành chương trình, dự án về đích đúng thời gian; tập trung triển khai chức năng, nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục triển khai các quyết định của Thủ tướng về tái cơ cấu tập đoàn và các tổng công ty; đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh ứng dụng, phát triển CNTT đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế; hoàn thành chính sách đầu số nhắn tin thuê bao di động trả trước; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về an toàn thông tin, tên miền; tiếp thu hoàn chỉnh quy định cơ chế thuê dịch vụ CNTT trong cơ quan nhà nước…
 

Vũ Nhung

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)