Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng thăm và làm việc với Sở TT&TT Quảng Bình

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 23/9/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã đến thăm và làm việc với Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Quảng Bình.


Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đã nghe lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Bình báo cáo về những khó khăn, vướng mắc trong công tác quản lý Nhà nước, đặc biệt là khó khăn trong việc triển khai Đề án số hóa truyền hình; dự án "Nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy nhập Internet công cộng tại Việt Nam"; về duy trì, nâng cao hiệu quả các Điểm Bưu điện văn hóa xã, công tác chuẩn bị triển khai Thông tư 09/2014/TT-BTTTT ngày 19/8/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin điện tử và mạng xã hội; công tác đảm bảo an toàn an ninh thông tin…

Sau khi báo cáo khái quát một số nội dung và nêu những tồn tại, vướng mắc trong công tác quản lý thuộc lĩnh vực phụ trách, Lãnh đạo Sở TT&TT Quảng Bình kiến nghị Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Sở được tham gia các chương trình, dự án của Bộ; hỗ trợ hệ thống Đài truyền thanh cấp xã; kịp thời ban hành văn bản hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Sở TT&TT; các văn bản hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, đặc biệt là hướng dẫn triển khai về hạ tầng viễn thông, BTS, về cơ chế thu phí thẩm định, cấp phép về thông tin và truyền thông; tăng cường tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên ngành…

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức Sở TT&TT Quảng Bình thời gian qua để hoàn thành tốt nhiệm vụ tỉnh giao. Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Sở phải tập trung nghiên cứu giải pháp để duy trì, phát huy hiệu quả các Điểm Bưu điện văn hóa xã gắn với tiêu chí xây dựng nông thôn mới; triển khai hiệu quả, đúng lộ trình Đề án số hóa truyền hình; không ngừng tự trau dồi, học hỏi nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ. Thứ trưởng cũng đã phổ biến một số điểm mới về công tác triển khai dịch vụ viễn thông công ích, cước phát hành báo chí, về phân cấp thẩm quyền xử phạt của Thanh tra Sở cũng như công tác đảm bảo an ninh thông tin trong thời gian tới để Sở kịp thời nắm bắt, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.
 

Huyền Loan - Sở TT&TT Quảng Bình

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)