Khai mạc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư năm 2014

(Mic.gov.vn) - Ngày 11/9/2014, tại Thừa Thiên Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ giám sát đầu tư năm 2014.


Thứ trưởng Trần Đức Lai phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhấn mạnh, việc đổi mới quản lý đầu tư, tăng cường công tác giám sát, đánh giá hiệu quả đầu tư đang rất được coi trọng. Việc này nhằm xác định được hiệu quả nguồn lực đầu tư, đồng thời nâng cao tính minh bạch của công tác này, góp phần phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. Và để tăng cường hiệu quả sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị và các doanh nghiệp trực thuộc Bộ, những cán bộ thực thi công tác kế hoạch, đầu tư, tài chính của ngành TT&TT cần nắm vững những bộ luật có liên quan để thực hiện đúng.
 
Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là các cán bộ làm công tác kế hoạch, đầu tư, đấu thầu, tài chính tập trung thời gian, sức lực, trí tuệ để hoàn thành kế hoạch thu, chi ngân sách, kế hoạch đầu tư năm 2014, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của đơn vị, đặc biệt là hoàn thành việc xây dựng kế hoạch phát triển ngành TT&TT 5 năm (2016-2020), kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đúng tiến độ, đúng yêu cầu và đảm bảo chất lượng.
 
 
Các đại biểu tham dự Hội nghị
 
Trong thời gian diễn ra Hội nghị, các đại biểu đã được nghe giảng viên là các chuyên gia giàu kinh nghiệm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ TT&TT, những người trực tiếp tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật nêu trên truyền đạt những quan điểm, những nội dung quan trọng của Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu (sửa đổi) về lựa chọn nhà thầu, đặc biệt là Luật Đầu tư công. Đại biểu tham dự cũng được quán triệt và hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển ngành TT&TT 5 năm (2016-2020) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 theo tinh thần các chỉ thị số 22/CT-TTg và số 23/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
 
Hội nghị là cơ hội để các cơ quan, đơn vị chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm của mình trong quá trình quản lý đầu tư, đấu thầu, mua sắm tại các đơn vị.

Bùi Giang

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)