Báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền

(Mic.gov.vn) - "Về cơ bản báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân", dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đánh giá.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc

Tiếp tục buổi làm việc với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội, chiều ngày 4/9/2014, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Trương Minh Tuấn và các đại biểu đã cho ý kiến vào dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí.

Thực hiện chương trình công tác năm 2014, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã thành lập đoàn giám sát về tình hình thi hành Luật Báo chí. Ngày 3/1/2014, Thường trực Ủy ban đã làm việc với Lãnh đạo Bộ TT&TT về việc thực hiện chính sách, pháp luật về báo chí. Đoàn công tác của Ủy ban đã giám sát thực tiễn tại Thủ đô Hà Nội và các tỉnh, thành phố: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thừa Thiên – Huế, Đồng Nai, Bình Dương,...; tổ chức hội nghị lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, các nhà quản lý về lĩnh vực báo chí.
 

Toàn cảnh buổi làm việc
 
Nhận xét chung về kết quả đạt được, dự thảo Báo cáo cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin, hoạt động báo chí đã có những bước chuyển biến lớn. Thông tin được truyền tải tới công chúng một cách nhanh chóng kịp thời, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Về cơ bản báo chí đã thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ thông tin của người dân.
 
Về hạn chế, bất cập, dự thảo báo cáo cho rằng, văn bản quy phạm pháp luật về báo chí quá nhiều, chồng chéo và chưa phù hợp với thực tiễn; tình trạng “thương mại hóa” báo chí chưa bị đẩy lùi; đa số cơ quan báo chí thiếu năng động, chưa thích ứng được với cơ chế thị trường… Dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những nguyên nhân của những hạn chế, bất cập, trong đó nguyên nhân đầu tiên là Luật Báo chí (sửa đổi, bổ sung năm 1999) sau 15 năm thực hiện đã bộc lộ những bất cập, lạc hậu so với thực tiễn.

Dự kiến, trong tháng 9/2014, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ họp toàn thể để thảo luận và thông qua Báo cáo kết quả giám sát về tình hình thi hành Luật Báo chí.
 

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)