Thứ trưởng Trần Đức Lai chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

(Mic.gov.vn) - Sáng 28/7/2014, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trần Đức Lai đã đến chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2014).


Thứ trưởng Trần Đức Lai chúc mừng Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Cùng đi với Thứ trưởng có Chủ tịch Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông; đại diện lãnh đạo Công đoàn Bưu điện Việt Nam; Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (VNPost); Công đoàn Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC.

Thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ và Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đoàn viên công đoàn ngành Thông tin và Truyền thông, Thứ trưởng Trần Đức Lai nhiệt liệt chúc mừng nhân Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Thứ trưởng nhấn mạnh, trong suốt chặng đường phát triển, Công đoàn Bộ Thông tin và Truyền thông và Công đoàn Bưu điện Việt Nam luôn sát cánh và gắn bó với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, đồng chí Trần Văn Lý, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trân trọng cảm ơn lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; Công đoàn Bộ, Công đoàn Bưu điện Việt Nam, Công đoàn Tổng công ty Truyền thông Đa phương tiện VTC đã quan tâm ủng hộ Công đoàn Việt Nam trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển.
 

Đài Sơn

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)