Tập đoàn VNPT cần tập trung phát triển theo hướng chuyên biệt và chuyên nghiệp

(Mic.gov.vn) - Đó là phát biểu chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị sơ kết công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (Tập đoàn VNPT).


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị

Cùng dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng; đại diện một số đơn vị chức năng thuộc Bộ. Về phía Tập đoàn VNPT có ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng Thành viên; các đồng chí trong Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc; đại diện các Ban, phòng chức năng thuộc Tập đoàn VNPT.

Theo báo cáo, 6 tháng đầu năm 2014, tổng doanh thu 57.758 tỷ đồng, đạt 47,8% kế hoạch và đạt 106,8% so với cùng kỳ; lợi nhuận Tập đoàn VNPT đạt 5.182 tỷ đồng, đạt 52,3% kế hoạch năm và đạt 118,3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó, Công ty mẹ đạt 38.524 tỷ đồng, đạt 50,2% kế hoạch, đạt 111,2% so với cùng kỳ (lợi nhuận đạt 1.505 tỷ đồng, đạt 64,6% kế hoạch, đạt 154,8% so với cùng kỳ); Công ty VMS đạt 17.277 tỷ đồng, đạt 47,9% kế hoạch, đạt 104,7% so với cùng kỳ (lợi nhuận 3.598 tỷ đồng, đạt 49,3% kế hoạch, đạt 108,5% so với cùng kỳ)… Đặc biệt, có 34 đơn vị đạt lợi nhuận dương so với cùng kỳ, có 17 đơn vị chuyển từ lợi nhuận âm sang lợi nhuận dương so với cùng kỳ. Doanh thu, phát triển thuê bao các dịch vụ Vinaphone, dịch vụ băng thông rộng cố định, dịch vụ MyTV đều có bước chuyển biến tích cực.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Tập đoàn VNPT khi đồng thời tiến hành hai nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và tái cơ cấu. Bộ trưởng nhấn mạnh: Mặc dù bối cảnh quốc tế và trong nước còn gặp rất nhiều khó khăn, song hành với đó là việc thực hiện tái cơ cấu Tập đoàn theo sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn tiếp tục duy trì tốc độ phát triển, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh hoàn thành những mục tiêu, kế hoạch đã đề ra. Để có được kết quả trên là do công tác chỉ đạo sát sao, chặt chẽ, quyết liệt từ Ban lãnh đạo Tập đoàn. Mặt khác, các đơn vị cơ sở đã bám sát thị trường, bám sát nhu cầu của khách hàng; cải tiến và nâng cao chất lượng kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, tiết kiệm chi tiêu, tránh đầu tư dàn trải, đầu tư thiếu trọng điểm gây lãng phí nguồn lực… Đặc biệt, Tập đoàn VNPT đã phát huy nội lực, công khai, minh bạch trong hoạt động xuất kinh doanh; coi trọng phát huy trí tuệ tập thể, sức sáng tạo của cán bộ, công nhân viên và người lao động.

Bên cạnh những kết quả rất đáng khích lệ, Bộ trưởng đã chỉ ra những hạn chế mà Tập đoàn VNPT cần sớm khắc phục như: Hiệu quả sản xuất kinh doanh của Tập đoàn chưa đạt được hiệu quả như mong đợi, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của mình; Chi phí khấu hao, tiền lương còn cao; Đầu tư còn dàn trải, chưa hiệu quả; Việc tuyển dụng, bố trí nguồn nhân lực trong Tập đoàn còn bất cập; mô hình sản xuất kinh doanh của Tập đoàn còn chồng chéo, Chậm nhạy bén trước biến động của thị trường; Tính chuyên nghiệp, chuyên biệt chưa cao; Chưa tách biệt rõ việc quản lý kỹ thuật với quản lý kinh doanh…

Về phương hướng, giải pháp Tập đoàn VNPT đưa ra trong 6 tháng cuối năm Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cơ bản nhất trí và đề nghị Tập đoàn cần tập trung làm tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và hoàn thành nhiệm vụ tái cơ cấu phần còn lại của Tập đoàn trong đó trọng tâm là tái cơ cấu lại bộ máy hoạt động; Quán triệt tư tưởng và thống nhất hành động đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động; Khẩn trương xây dựng quy chế, điều lệ hoạt động của Tập đoàn trình các cấp có thẩm quyền quyết định; Tập trung xây dựng đề án 3 Tổng công ty gồm VNPT-Net, VNPT-Vinaphone, VNPT-Media; xây dựng phương án tổ chức hoạt động, kinh doanh hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 để trình Bộ Thông tin và Truyền thông; Xây dựng lại mô hình tổ chức công ty mẹ theo hướng đầu tư tài chính, nghiên cứu chiến lược là trọng tâm; có phương án thỏa đáng giải quyết lao động dôi dư; Sắp xếp lại Công ty TNHH một thành viên tài chính Bưu điện và 62 Công ty để đem lại hiệu quả và lợi ích cao nhất; Tập đoàn VNPT cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Thông tin và Truyền Thông xây dựng đề án cổ phần hóa Công ty VMS….

Cũng tại Hội nghị, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn VNPT nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết phấn đấu triển khai nghiêm túc Quyết định số 888/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ xứng đáng với truyền thống của ngành Thông tin và Truyền thông.

Thay mặt Lãnh đạo Tập đoàn, ông Trần Mạnh Hùng đã trân trọng cảm ơn Bộ trưởng và lãnh đạo Bộ đã quan tâm, chỉ đạo sát sao đối với Tập đoàn trong suốt thời gian qua và cam kết tập thể lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công nhân viên Tập đoàn sẽ tiếp tục nỗ lực lao động, đoàn kết đưa Tập đoàn phát triển, vượt qua khó khăn và thực hiện tái cơ cấu thành công. Đồng thời, tập trung triển khai Đề án Tái cơ cấu VNPT theo đúng tinh thần Quyết định 888/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông .

Xuân Lộc

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)