Ban soạn thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ PTTH họp phiên đầu tiên

(Mic.gov.vn) - Chiều nay, 22/7/2014, tại trụ sở Bộ, Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ phát thanh truyền hình đã tiến hành họp phiên đầu tiên dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban soạn thảo.


Thứ trưởng Trương Minh Tuấn, Trưởng Ban soạn thảo phát biểu kết luận phiên họp

 
Tại phiên họp, đại diện Tổ biên tập xây dựng Nghị định đã trình bày báo cáo thuyết minh đề cương dự thảo Nghị định. Theo đó, dự thảo Đề cương Nghị định được tổ chức thành 7 Chương và 61 Điều, quản lý toàn diện hoạt động cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình đồng bộ với quan điểm quản lý nêu tại Quy hoạch phát triển dịch vụ phát thanh, truyền hình đến năm 2020.

Sau khi nghe thuyết minh đề cương dự thảo Nghị định, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và góp ý về đề cương dự thảo Nghị định, dự kiến phân công nhiệm vụ của các thành viên Ban soạn thảo, dự kiến tiến độ triển khai xây dựng dự thảo Nghị định.

Phát biểu kết luận phiên họp, Thứ trưởng Trương Minh Tuấn cảm ơn các đại biểu đã tích cực tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo. Mặc dù đây là buổi họp đầu tiên, nhưng các đại biểu đã có những góp ý rất chi tiết, kỹ lưỡng. Thứ trưởng đề nghị, Tổ biên tập tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp.

Sau phiên họp này, Thứ trưởng mong muốn các đại biểu tiếp tục nghiên cứu, góp ý bằng văn bản gửi sớm cho Tổ biên tập. Để đảm bảo tiến độ trình Chính phủ, Thứ trưởng yêu cầu cố gắng hoàn thiện dự thảo vào khoảng giữa tháng 12/2014.

Thứ trưởng đề nghị các đại biểu quan tâm thúc đẩy tiến độ công việc cho kịp, các ban, bộ ngành đôn đốc các đơn vị của mình góp ý bằng văn bản khi có yêu cầu của Ban soạn thảo, Tổ biên tập…/.
 
Xem thêm:

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)