Bộ Thông tin và Truyền thông chính thức tiếp nhận Công ty VMS và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông

(Mic.gov.vn) - Ngày 10/07/2014, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông và Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Lễ ký Biên bản chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Công ty Thông tin di động (VMS-MobiFone) và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông từ VNPT về Bộ Thông tin và Truyền thông, theo Quyết định số 888/QĐ-TTg ngày 10/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ và các Quyết định số 877/QĐ-BTTTT và 878/QĐ-BTTTT ngày 27/06/2014 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu tại Lễ bàn giao

Tham dự buổi lễ có Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng, ông Phạm Long Trận - Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT, ông Trần Mạnh Hùng - Tổng Giám đốc VNPT, ông Mai Văn Bình - Tổng giám đốc MobiFone kiêm phụ trách chức vụ Chủ tịch MobiFone, ông Hoàng Minh - Giám đốc Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cùng đại biểu các bộ, ngành và đại diện cho những thế hệ người làm bưu điện qua các thời kỳ.

Theo đó, VNPT sẽ bàn giao nguyên trạng tổ chức bộ máy, nhân sự của Công ty VMS và Học viện về Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý. Tài sản, công nợ, nguồn vốn của 02 đơn vị sẽ  được VNPT bàn giao trên cơ sở Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2014. Số liệu chính thức được bàn giao sau khi kiểm toán theo quy định.
 

 
Thứ trưởng Lê Nam Thắng (bên trái) và Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận ký kết bàn giao trước sự chứng kiến của
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son và Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng 
 
 
 
Các đại biểu dự Lễ bàn giao
 
Phát biểu tại Lễ bàn giao, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhấn mạnh, việc chia tách sẽ không tránh khỏi những lưu luyến, tâm tư trong mỗi cán bộ, công nhân viên của các đơn vị, nhưng với truyền thống nghĩa tình, 10 chữ vàng truyền thống của người bưu điện, cả 3 đơn vị cần cố gắng thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Bộ, hợp tác, đổi mới cùng nhau phát triển. VNPT, MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cần tiếp tục duy trì mối quan hệ sẵn có thành mối quan hệ đối tác, hợp tác cùng phát triển trong thời gian tới. Bộ Thông tin và Truyền thông cam kết sẽ tham mưu với Chính phủ, xây dựng các cơ chế, chính sách phù hợp để thị trường viễn thông, công nghệ thông tin phát triển thuận lợi, hiệu quả, thành công hơn nữa…
 
Ngay sau khi Đề án Tài cơ cấu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, VNPT đã thực hiện Tái cơ cấu theo lộ trình. Việc VMS-MobiFone và Học viện chính thức được chuyển giao diễn ra ngày hôm nay là một trong các bước đi đầu tiên trong lộ trình đó.
 
Trong những năm qua, trong mô hình và sự quản lý của VNPT và sự nỗ lực của mình, Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông không chỉ là hai đơn vị có nhiều đóng góp vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển nguồn nhân lực của VNPT mà còn trở thành những thương hiệu mạnh trong lĩnh vực viễn thông và  đào tạo tại Việt Nam. Vì vậy, với việc  hai đơn vị này tách ra, trong giai đoạn đầu VNPT sẽ không tránh khỏi một số khó khăn. Nhưng như Tổng giám đốc VNPT Trần Mạnh Hùng đã chia sẻ tại hội nghị quán triệt Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tái cơ cấu với cán bộ công nhân viên VNPT mới đây: “Việc thay đổi là con đường duy nhất để đưa VNPT đi lên, nếu không đi tắt đón đầu thì không thể phát triển và tiếp tục giữ vững vai trò chủ lực mà Nhà nước đã giao, xứng đáng với vị thế là doanh nghiệp viễn thông, công nghệ thông tin chủ lực của đất nước”.

Tái cơ cấu đặt ra cho cả VNPT và những đơn vị sẽ tách ra khỏi VNPT trong đó có Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông những thách thức những cũng sẽ mở ra những cơ hội mới.

Đối với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Công ty VMS-MobiFone, việc  tách  ra khỏi VNPT là cơ hội để hai đơn vị này tiếp tục phát triển lên một tầm mới. Với thế mạnh sẵn có, Học viện sẽ thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, sứ mệnh phát triển trong giai đoạn mới để tiếp tục khẳng định vị thế là đơn vị đào tạo nghiên cứu chủ lực của ngành Thông tin và Truyền thông. Công ty VMS-MobiFone cũng sẽ chủ động phát triển, trở thành một trong những doanh nghiệp trụ cột trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam.
 

 
Lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, VNPT qua các thời kỳ chụp ảnh lưu niệm
 
Dù VMS-MobiFone và Học viện tách ra  “ở riêng” và sẽ trở thành đối tác của VNPT trong thời gian tới, nhưng với VNPT dù ở vị trí quan hệ nào thì giữa VNPT và VMS-MobiFone vẫn luôn có một sự gắn kết được xây dựng trên nền tảng truyền thống của ngành Bưu điện, truyền thống của Mái nhà chung VNPT đã vun đắp, xây dựng trong suốt những năm qua.

Chủ tịch Hội đồng thành viên VNPT Phạm Long Trận khẳng định, dù không còn là đơn vị thành viên của VNPT nhưng VNPT vẫn sẽ luôn  dành những tình cảm sâu sắc, những hỗ trợ cần thiết từ phía Tập đoàn đối với Công ty VMS-MobiFone và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông vì sự nghiệp phát triển viễn thông, công nghệ thông tin của đất nước và sự phát triển của chính VNPT cũng như của chính các đơn vị../.

Doãn Mạnh

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)