Thông báo Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014

(Mic.gov.vn) - Sáng ngày 07/7/2014 tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014.


Nội dung hội nghị nhằm đánh giá công tác thông tin và truyền thông 6 tháng đầu năm 2014; Triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan đơn vị, các Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu trước Báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai Chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2014 để đóng góp ý kiến.

Để xem toàn văn Báo cáo, xin mời tải về.
 

BBT

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)